Le roi danse: Jean Baptiste Lully

Jean Baptiste Lully (1632-1687), die de Zonnekoning Lodewijk XIV liet dansen, schiep een nieuwe, Franse nationale operastijl met veel ballet. De Zonnekoning wilde met Lully's muziek zijn absolute staatsmacht te benadrukken. In de film Le roi danse lijkt de Zonnekoning echter niet erg gelukkig met Lully's strenge opera. Maar ook na furieuze latere opera-oorlogen tussen de Franse en de Italiaanse stijl, schreef nog eeuwenlang iedere operacomponist die in Parijs succes wilde hebben, balletscènes, ook Verdi en Wagner. Le roi danse (nu in de bioscoop, muziek op film-cd) toont de lotgevallen van de voormalige Italiaan Lully, die de Italiaanse operastijl afzwoer. Hij streed met zijn dansende Franse koning èn met de Franse toneelschrijver Molière. Molière overlijdt in de film tijdens De ingebeelde zieke, in feite was het na de voorstelling. Lully ging ècht dood aan het dirigeren. Met zijn lange dirigeerstok doorboorde hij zijn voet en hij stierf aan gangreen, omdat hij zijn been niet wilde laten afzetten, het been om mee te dansen.

Le roi danse DG 463 446-2