Kwestie-Irak 1

Arend Jan Boekestijn geeft een reeks argumenten waarom een preventieve oorlog nodig zou zijn om te voorkomen dat Saddam Hussein massavernietigingswapens verder ontwikkelt en eventueel gaat inzetten (NRC Handelsblad, 27 augustus). De situatie wordt van nu vergeleken met die in 1938 toen Hitler zijn plannen kon uitvoeren dank zij toegeeflijkheid van de andere mogendheden.

Zijn betoog negeert twee zaken: de internationale rechtsorde en de mening van andere islamitische staten en volkeren. Deze mening wordt expliciet als niet relevant terzijde geschoven.

De historische vergelijking is bovendien onjuist. De situatie van nu is niet dezelfde als die van 1938. Saddam Hussein kan misschien wel pijn veroorzaken, maar vormt, anders dan destijds Hitler, geen structurele bedreiging voor de mondiale rechtsorde. Saddam Hussein is zeker niet in staat om de grote mogendheden te overmannen, en m.i. ook niet om belangrijke zaken blijvend naar zijn hand te zetten. Bovendien is er op dit moment van de kant van Irak geen sprake van een concrete bedreiging of agressieve handeling. Anderzijds zal unilateraal ingrijpen door de VS wel de wereldrechtsorde ondermijnen en zal het veel direct leed veroorzaken. Bush c.s. zou moeten onderzoeken hoe het komt dat zijn beleid in islamitische staten (en daarbuiten) nu zo weinig steun ontvangt en hoe het tij gekeerd zou kunnen worden.