Kabinet: bonus bij sparen voor verlof

Met ingang van volgend jaar kunnen werknemers geld opzij leggen om te sparen voor verlof. Mensen die het verlof opnemen krijgen van de overheid een bonus van 30 procent op hun spaartegoed.

Minister De Geus (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling gisteren bekendgemaakt. Zij komt in de plaats van de spaarloonregeling, die per 1 januari wordt afgeschaft.

Per jaar kunnen werknemers maximaal 600 euro sparen voor vrije dagen. In het eerste jaar mag echter 2.400 euro extra worden ingelegd in deze zogenoemde `verlofknip', officieel `levensloopfaciliteit' geheten. De maximale bonus die de overheid verstrekt bedraagt 5.100 euro.

De verlofknip moet werknemers financieel de mogelijkheid bieden hun werk een tijdje te onderbreken, om bijvoorbeeld zwangerschapsverlof te verlengen, voor kinderen of een ziek familielid te zorgen, dan wel te studeren. ,,Het is een nieuwe regeling met een helder doel, namelijk mensen tijdens het spitsuur van hun leven in de gelegenheid stellen er even tussenuit te gaan'', aldus De Geus.

Het sparen kan gebeuren via een bankrekening. De overheid keert de bonus uit op het moment dat de werknemer verlof wil opnemen. Het enige dat zij controleert is of het dienstverband daadwerkelijk wordt onderbroken.

Over het opnemen van verlof kan de werknemer individueel afspraken maken met zijn werkgever, maar het kan ook in CAO's worden geregeld. Minister De Geus noemde de regeling gisteren goed voor de werkgelegenheid, omdat bedrijven hun werknemers tijdens langdurig verlof zullen willen vervangen. Het kabinet schat de kosten van de levensloopregeling op 200 tot 400 miljoen euro per jaar. Dat is aanzienlijk minder dan de spaarloonregeling. Maar volgens De Geus is de levensloopregeling nog maar een eerste stap van het kabinet om iets te doen aan verlofregelingen.

De vakcentrale FNV is weinig te spreken over de nieuwe voorziening. ,,Het is aardig geprobeerd van het kabinet, maar het is wel een verslechtering voor werknemers. Het haalt het niet bij het spaarloon'', zei FNV-voorzitter De Waal gisteren in een eerste reactie.

Met de huidige spaarloonregeling is de bonus van de overheid volgens de FNV veel groter. Werknemers die nu een spaarloonregeling hebben afgesloten, hebben jaarlijks een maximaal belastingvoordeel van 300 euro. De nieuwe verlofknip van het kabinet-Balkenende levert hooguit 180 euro op. Bovendien vallen alle bestaande aftrekposten voor verlof weg, zoals de subsidie voor ouderschaps- en langdurig verlof.

Het CDA wilde aanvankelijk dat de nieuwe regeling ook gebruikt zou kunnen worden om vervroegd met pensioen te gaan. Maar het kabinet wil juist dat mensen langer blijven werken. Vice-fractievoorzitter Verburg van het CDA noemt de verlofknip ,,een bescheiden beginnetje''. Kamerlid Bussemaker van de PvdA vindt de regeling ,,absoluut onvoldoende''.