Inflatie-effect euro

Een opmerking van een lezer in de brievenrubriek (NRC Handelsblad, 27 augustus) inzake de invoering van de euro behoeft correctie.

Opgemerkt wordt `hoe de overheid, in de gedaante van De Nederlandsche Bank', vanaf januari heeft ontkend dat de invoering van de euro leidde tot prijsverhogingen.

DNB liet op 28 januari op basis van eigen onderzoek weten dat de invoering van de chartale euro gepaard was gegaan met een opwaarts effect op de consumentenprijsindex, de meest gangbare maatstaf voor inflatie, van 0,25 procentpunt. Ook werd toen een nader onderzoek aangekondigd naar mogelijke prijsverhogingen na januari.

Dit in juni uitgevoerde onderzoek heeft geleerd dat er ook na januari prijsverhogingen zijn doorgevoerd die aan de invoering van de euro gerelateerd kunnen worden. Het opwaartse effect op de inflatie blijkt nu 0,6 procentpunt te bedragen, een feit dat begin augustus door president Wellink in het tv-programma Nova gemeld is. De uitkomsten van beide onderzoeken zijn terug te vinden op de website van DNB (www.dnb.nl).