Heimwee naar gulden

Nagenoeg alle Nederlanders (98 procent) vinden dat de prijzen sinds de invoering van de euro zijn gestegen. Ook vergelijkt een overgrote meerderheid (84 procent) de europrijzen nog steeds met de oude guldenprijzen als er aankopen worden gedaan. Eenzelfde aantal mensen zegt sinds de komst van de euro meer geld uit te geven dan in het guldentijdperk.

Dat blijkt uit een enquête van het Nibud in opdracht van de Telegraaf en het RTL-Nieuws. Het Nibud, dat onderzoek doet naar de financiële situatie van gezinnen, ondervroeg in de zomermaanden ruim 4.400 mensen over de invoering van de euro. Uit de gegevens blijkt verder dat ruim een kwart van de mensen denkt eind dit jaar geen euro-gulden vergelijkingen meer te maken. In april zei iets minder dan de helft te verwachten nog valutavergelijkingen te maken.

Ondanks de euroscepsis – 44 procent van de ondervraagden zegt de gulden heel erg te missen – zorgt de euro ook voor goed nieuws. Ruim driekwart van de ondervraagden weet het gemak van de euro bij betalingen in andere euro-landen te waarderen.