Groene stroom wordt duurder

De ongeveer één miljoen huishoudens die zogeheten groene stroom afnemen kunnen volgend jaar rekenen op een verhoging van hun energierekening. Het kabinet heeft gisteren besloten de subsidie die afnemers van groene stroom nu nog krijgen te halveren. Tegelijk trekt het kabinet 250 tot 300 miljoen euro uit om de productie van groene stroom in Nederland te stimuleren. Premier Balkenende heeft dat gisteren gezegd na afloop van de ministerraad.

Groene stroom is duurzaam opgewekte elektriciteit, bijvoorbeeld met windenergie, waterkracht of zonne-energie. Nu geldt voor groene stroom nog een vrijstelling van de regulerende energiebelasting, beter bekend als ecotax, van zes eurocent per kilowattuur. Dat wordt per 1 januari 2003 drie eurocent per kilowattuur voor consumenten.

Het kabinet schrapt in de subsidie omdat het overgrote deel (80 procent) van de fiscale stimulans weglekt naar het buitenland, omdat 80 procent van de groene stroom niet in Nederland wordt opgewekt, maar geïmporteerd wordt uit het buitenland.

Volgens premier Balkenende is de fiscale maatregel daardoor niet effectief en moet naar een betere oplossing worden gezocht. Het verminderen van de fiscale stimulans voor groene stroom past in het beleid van het nieuwe kabinet om te snoeien in de zogenoemde belastingsubsidies.

Balkenende liet gisteren weten te verwachten dat de elektriciteitsrekening van de consumenten ,,op de korte termijn wellicht iets zal oplopen'', maar hij verwacht dat de sterke concurrentie op de stroommarkt uiteindelijk zal zorgen voor een lagere prijs voor groene stroom.

Verschillende energieproducenten zeiden gisteren nog geen idee te hebben wat het kabinetsbesluit zal betekenen voor de vraag naar groene stroom. ,,De echte natuurliefhebber zal wel blijven'', zei een woordvoerder van Nuon, ,,maar mensen die het om het financiële voordeel hebben gedaan, zullen wellicht bedanken.'' [Vervolg REACTIES: pagina 15]

REACTIES

Felle concurrentie bij groene stroombedrijven

[Vervolg van pagina 1] Nuon is met 325.000 `groene klanten' de grootste aanbieder in Nederland.

Groene stroom is dankzij de vrijstelling van de eco-tax de laatste maanden enorm in populariteit gestegen. Naar schatting een miljoen van de bijna zeven miljoen Nederlandse huishoudens maken gebruik van groene stroom. In tegenstelling tot de markt voor grijze stroom is de markt voor groene stroom al volledig geliberaliseerd, hetgeen betekent dat consumenten vrij zijn een aanbieder te kiezen. In het begin juli gepresenteerde `strategisch akkoord' (regeerakkoord) van het kabinet stond al te lezen dat de fiscale vrijstelling voor groene stroom deels zou worden afgeschaft.

De subsidie maakt dat groene stroom nu nog vaak onder de prijs van grijze (reguliere) stroom kan worden verkocht. De tientallen aanbieders van groene stroom concurreren inmiddels fel met elkaar.

Los van het deels schrappen van de vrijstelling, zal de stroomrekening van consumenten 34 euro worden verhoogd, zo meldt een woordvoerder van Economische Zaken. Daar staat tegenover dat consumenten een hogere vrijstelling krijgen op de energiebelasting: 176 euro per jaar in plaats van 142 euro.

De nog in te voeren subsidie aan nationale groene-stroomproducenten wordt nog ter goedkeuring voorgelegd aan Brussel. Steunmaatregelen voor `eigen' producenten liggen gevoelig in de geliberaliseerde Europese energiemarkt.

Oppositiepartij PvdA heeft gisteren direct woedend gereageerd op het voorstel. Kamerlid F. Crone vindt dat milieuvriendelijk gedrag van consumenten beloond moet worden en niet bestraft. Ook de Consumentenbond en milieu-organisatie Greenpeace hekelden het kabinetsvoorstel.