`Etherfrequenties niet veilen'

Het kabinet houdt ondanks een negatieve uitspraak van de rechter vast aan zijn besluit de frequenties voor radio niet te veilen maar via een `vergelijkende toets' te verdelen. Daartoe zal het kabinet, op advies van minister Heinsbroek van Economische Zaken, het zogenoemde frequentiebesluit aanpassen zodat de bezwaren die de rechter had, weerlegd worden. Het voorstel is gisteren voor spoedadvies voorgelegd aan de Raad van State, omdat de rechter had bepaald dat de voorwaarden voor een veiling uiterlijk op 16 september in de Staatscourant moeten worden gepubliceerd.