`Boeren schade door regen vergoeden'

Boeren die zijn getroffen door de overvloedige regenval van de afgelopen weken moeten geholpen worden via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen. Dit bepleit de provincie Overijssel in een brief aan minister Remkes van Binnenlandse Zaken. De provincie Overijssel is van mening dat er in de getroffen gebieden sprake is van een noodsituatie. Door de overvloedige regenval is veel van de oogst verloren gegaan en kan mest niet op tijd worden uitgereden. Als de Wet tegemoetkoming schade niet van toepassing is, wil de provincie Overijssel dat er voor de getroffen boeren een oogstschaderegeling komt. Ook de commissaris van de Koningin in Zeeland, W. van Gelder, wil een regeling voor getroffen boeren.