Bijlhout: Ik was dom en naïef

Ph. Bijlhout, de al na enkele uren afgetreden staatssecretaris van Sociale Zaken, zegt dat zij zelf besloot om op te stappen. Ze ontkent vandaag in een interview met deze krant dat zij daartoe is gedwongen: ,,Niemand zei: je moet aftreden. Maar ik voelde steeds sterker dat ik geen keus meer had.''

De voormalige staatssecretaris voor Emancipatie en Familiezaken legde haar functie neer omdat kort na haar beëdiging duidelijk werd dat zij formateur Balkenende verkeerd had geïnformeerd over haar verleden in de Surinaamse Volksmilitie. Anders dan gemeld bleek zij ook na de Decembermoorden van 1982 nog actief in deze paramilitaire organisatie. Bijlhout (LPF) erkent haar fout: ,,Het is dom, het is naïef en het is verschrikkelijk.'' Maar ze weerspreekt dat ze bewust over de data heeft gelogen: ,,Het was mijn waarheid in mijn hoofd.''

Minister De Geus (Sociale Zaken) vond dat er eigenlijk niets aan de hand was en premier Balkenende twijfelde, zegt Bijlhout. Alleen minister Donner (Justitie) ,,bleef maar hameren op het feit van die verkeerde datum''. Bijlhout wil terugkeren in de LPFfractie als daar een zetel vrijkomt. Voormalig fractievoorzitter Herben zei eerder dat daar geen bezwaar tegen is.

Bijlhout legt in het vraaggesprek uit waarom ze een beroep op de wachtgeldregeling voor bewindslieden zal doen: ,,Goed, ik ben politiek naïef en onzorgvuldig geweest, maar sinds wanneer heb je dan geen rechten meer?'' De schadeloosstelling is omstreden omdat ze maar zo kort in functie was. Als voormalig staatssecretaris kan ze het eerste jaar 80 procent van het maandsalaris (8.500 euro) krijgen en het tweede jaar 70 procent. Een aantal Kamerfracties bekritiseerden haar voornemen wachtgeld aan te vragen. Onterecht, vindt Bijlhout: ,,Ik heb die regeling niet bedacht. Als ze er problemen mee hebben, hadden ze dat toen moeten bedenken. Ik ben m'n werk kwijt, moet twee kinderen verzorgen, heb al mijn schepen achter me verbrand.''

zaterdags bijvoegsel: pagina 27

    • Joost Oranje