Balkenende vermaant zijn bewindslieden

Bewindslieden die de komende weken in het openbaar uitspraken doen, moeten zich houden aan het strategisch akkoord van het kabinet. Dat heeft premier Balkenende gisteren gezegd na afloop van de ministerraad.

Ook mogen ministers alleen voorstellen `lanceren' die terug te vinden zijn in de Miljoenennota, die op Prinsjesdag gepubliceerd wordt, zo zei de premier.

Balkenende reageerde op een stroom van berichten van met name bewindslieden van de LPF die de afgelopen weken de media beheersten. Eerder deze week ventileerden Kamerleden van CDA en VVD hun ongenoegen al over de ,,losse flodders''.

Meer in het bijzonder zei Balkenende een gesprek met minister Nawijn van Vreemdelingenzaken en Integratie te hebben gehad over diens opmerkingen. ,,Nawijn had een drukke week'', aldus Balkenende, verwijzend naar de vele interviews op tv en in kranten met de nieuwe minister.

Balkenende verzekerde dat het merendeel van de door Nawijn geopperde voorstellen, variërend van het verhogen van het percentage afwijzingen bij asielaanvragen tot het dwingen van gemeenten mee te werken aan uitzettingen, in de Miljoenennota terug te vinden zijn. Uitlatingen van LPF-staatssecretaris Van Eijck (Financiën) over het invoeren van een reële winstbelasting op vermogen ter vervangening van de huidige fictieve rendementsheffing moesten volgens Balkenende gezien worden als ,,opmerkingen voor de lange termijn''.

Desgevraagd liet Balkenende weten dat het voorstel van minister Heinsbroek (Economische Zaken, LPF) om ,,de oorvijg'' weer in te voeren in het onderwijs, ,,niet terug te vinden zal zijn in de begrotingsstukken''.

De premier zei nadrukkelijk dat hij er ,,op zich geen bezwaar tegen heeft'' dat bewindslieden zich mengen in het publieke debat. ,,Bewindspersonen hoeven niet met een slot op hun mond rond te lopen''. Wel tekende hij aan dat zij te allen tijde spreken als bewindspersoon, en er derhalve geen ruimte is voor persoonlijke opvattingen die niet in lijn zijn met het kabinetsbeleid.

Overigens zei Balkenende van ,,relevante personen uit de LPF-fractie'' begrepen te hebben dat de vacature voor het staatssecretariaat Emancipatiezaken, dat vrijviel toen LPF-staatssecretaris Bijlhout al na negen uur gedwongen opstapte, snel opgevuld zal worden. ,,Ik heb er meerdere malen op spoed aangedrongen en men heeft mij verzekerd dat er inmiddels een kandidaat gevonden is.''