Waterschade treft grote verzekeraars

Drie van de grootste verzekeraars ter wereld hebben beleggers gewaarschuwd voor hoge schadeclaims die voortvloeien uit de recente overstromingen in Centraal Europa.

Gisteren maakte de Duitse verzekeraar Allianz bekend dat de te verwachten claims zullen oplopen tot 550 miljoen euro. Dat bedrag ligt aanmerkelijk hoger dan waarop financiële markten hadden gerekend.

Naast Allianz maakten ook de verzekeraars Swiss Re en Munich Re gewag van forse claims veroorzaakt door de overstromingen. Swiss Re raamt de aansprakelijkheden op 170 miljoen euro en Munich Re, de grootste herverzekeraar ter wereld, rekent op circa 500 miljoen euro aan ingediende schade. In reactie daarop daalden de koersen van deze verzekeraars.

De verwachte claims hadden vanochtend geen effect op de Nederlandse verzekeraars. Zonder uitzondering stonden Aegon, ING en Fortis vanochtend op de Amsterdamse beurs licht in de plus. Aegon, ING en Fortis doen weinig in schadeverzekeringen en zijn niet of nauwelijks vertegenwoordigd in het getroffen Centraal Europa.

Voor de verzekeraars zijn de overstromingen, die vooral het leven ontwrichtten in grote delen van Duitsland, Tsjechië en Oostenrijk, de derde grote tegenvaller binnen een jaar. Eerder leidden de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten al tot meer dan gemiddelde uitkeringen van schadeclaims. Daar bovenop kwam de sluipende krach op de beurzen die de waarde van de aandelenbeleggingen met ongeveer een kwart heeft verminderd.

Allianz wordt hard getroffen door de overstromingen omdat de verzekeraar sinds de Duitse hereniging sterk geëxpandeerd heeft in het oosten van Europa door voormalige staatsbedrijven te kopen. Allianz heeft in de getroffen gebieden 3 miljoen klanten die verzekerd zijn tegen waterschade.

De totale schade door de overstromingen, die van circa 100 mensen het leven eiste, schatten experts op ongeveer 15 miljard euro. Verzekeraars zullen daarvan tussen de 1,5 en 3 miljard euro moeten uitkeren. Dat bedrag is volgens de verzekeraars nog beperkt gebleven door een relatief laag aantal verzekeringen tegen waterschade.

Analisten wijzen erop dat de verzekeraars extra gevoelig zijn geworden voor rampen. Munich Re waarschuwde eerder dat de verzekeraars alerter moeten zijn op de mogelijke verliezen die rampen kunnen veroorzaken.

Zo geeft de opwarming van de aarde, volgens Munich Re, meer hevige regenval. Ook de angst voor nieuwe terroristische aanslagen verhoogt de onzekerheid, zeker nu 11 september bijna een jaar geleden is.

Internationale kredietbeoordelaars hebben verschillende verzekeraars, waaronder Munich Re, op de zogeheten watchlist gezet. Maar marktvorsers stellen dat de verzekeraars nog voldoende onzichtbare buffers hebben die de klappen kunnen opvangen. Munich Re maakte over het tweede kwartaal een verlies terwijl de winst van Swiss Re de afgelopen drie maanden sterk afnam.