Water in Eindhoven moet lager

De provincie Noord-Brabant gaat onderzoeken of extra waterwinning in Eindhoven kan bijdragen aan een vermindering van de `grondwateroverlast' daar. Bij dat onderzoek zijn ook de waterleidingmaatschappij Brabant Water, en het Waterschap De Dommel betrokken. De provincie wil volgens een woordvoerder met name weten of waterwinning in het stedelijk gebied technisch haalbaar is en wie voor de kosten moet opdraaien.

Eindhoven ligt in het dal van het riviertje de Dommel. Het gevolg is dat sommige wijken geregeld last hebben van de hoge grondwaterstand. Kelders en kruipruimten lopen vaak onder en in sommige wijken zijn de tuinen erg drassig.

De gemeente heeft in het verleden al maatregelen getroffen om daar iets aan te doen. Zo is op een aantal plaatsen een drainagesysteem aangelegd. Ook de activiteiten van Philips helpen tot nu toe mee om het grondwaterpeil laag te houden. Het concern pompt namelijk grote hoeveelheden grondwater op ten behoeve van allerlei industriële processen.

De onderneming heeft in de toekomst echter veel minder water nodig en is daarom van plan het aantal kubieke meters fors te verminderen. De provincie is bang dat de grondwateroverlast met name in het noordwestelijk deel van Eindhoven daardoor fors toeneemt. De verwachting is dat het onderzoek volgend voorjaar is afgerond. Philips heeft toegezegd dat het voor die tijd de grondwaterwinning niet zal verminderen.