Tweede groot onderzoek naar omroep

De staatssecretaris voor cultuur en media, C. van Leeuwen, overweegt een omvangrijk onderzoek te laten doen naar de publieke omroep. Dit onderzoek staat los van de visitatiecommissie die de publieke omroep gaat beoordelen.

Volgens Van Leeuwen is naast deze beoordeling meer onderzoek nodig, gezien de grote veranderingen in het medialandschap. Van Leeuwen: ,,De veranderingen betreffen niet alleen nieuwe technologie als kabel en satelliet, maar ook zaken als licenties, auteursrechten en conglomeraten die ontstaan door fusies. Ik wil hierover een mening kunnen vormen, en daar is onderzoek voor nodig.''

Van Leeuwen is niet bang dat dit onderzoek zal botsen met de werkzaamheden van de visitatiecommissie onder voorzitterschap van ING-topman Alexander Rinnooy Kan, waarvan de oprichting eerder deze week bekend werd gemaakt. Van Leeuwen: ,,Die andere onderzoekscommisie krijgt een veel bredere opdracht.'' Overige leden van de visitatiecommissie zijn onder andere mediawetenschapper Jo Bardoel, directeur van de Mondriaanstichting Gitta Luiten, kunst-hoogleraar Paul Rutten, consumentendeskundige Cees den Hollander en Christina von Wackerbarth, een van de twee directeuren van de Vlaamse omroep VRT. De commissie, die in april 2004 zal rapporteren, moet beoordelen of de publieke omroep voldoet aan de in de Mediawet van 2000 gestelde inhoudelijke eisen. Vanaf 2005 kan het bestel op grond van de beoordeling worden gewijzigd. Van Leeuwen wil niet vooruitlopen op een eventuele wijziging van het bestel. ,,We moeten uitgaan van de historische situatie, we hebben die omroepen nu eenmaal. Maar als het nodig blijkt, moeten andere opties bespreekbaar zijn, zoals het BBC-model, zonder verzuilde omroepen.''

Het meest concrete LPF-voorstel tot nu toe om iets te veranderen bij de publieke omroep was de suggestie van toenmalig Kamerlid P. Bijlhout om de samenstelling van de Raad van Toezicht van de NOS te wijzigen. Bijlhout wilde niet langer omroepvoorzitters in de Raad van Toezicht, omdat zij in die hoedanigheid zichzelf moeten controleren. Van Leeuwen: ,,Dat is inderdaad een heikel punt, die voorzitters zitten daar met een dubbele pet. Het is een van de dingen die ik wil laten onderzoeken.''

De commissie onder voorzitterschap van Rinnooy Kan gaat volgend jaar zowel de werkzaamheden van de Raad van Bestuur als van de afzonderlijke omroepen onder de loep nemen. Volgens voorzitter Wolffensperger van de Raad van Bestuur is de commissie vergelijkbaar met visitatiecommissies die gebruikelijk zijn bij HBO-instellingen en universiteiten.