Tilburg wil jongeren in het azc

De gemeente Tilburg overweegt studenten en jongeren te huisvesten in een voormalig asielzoekerscentrum, een voormalig revalidatiecentrum en het terrein van Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Tilburg wil met ,,onorthodoxe plannen'' de woningnood in de stad oplossen.

Woningbouwvereniging Wonen Midden Brabant lanceerde het plan om studenten te huisvesten in het leegkomende asielzoekerscentrum. Het centrum bestaat uit prefab-woningen. Over de haalbaarheid van het plan bestaat nog onduidelijkheid. ,,We moet onderzoeken of het kan'', aldus de woordvoerder van de gemeente.

Tilburg kampt met een groot tekort aan woningen voor starters. De stad telt ruim 27.000 woningzoekenden. Het is niet bekend hoe groot het aandeel van de jongeren daarin is. De gemiddelde wachttijd bedraagt op dit moment bijna 36 maanden.

Het asielzoekerscentrum in Tilburg-Noord gaat in juli volgend jaar dicht omdat het vijf jaar bestaat. Met de buurt was bij de opening afgesproken dat het centrum na vijf jaar dicht zou gaan. Aanvankelijk wilde de gemeente Tilburg bekijken of het centrum toch langer open kon blijven, maar tegen dat voornemen ontstond een storm van protest. Uiteindelijk werd een enquête gehouden onder drieduizend omwonenden van het centrum. Van de geënquêteerden stemde tachtig procent voor sluiting van het centrum. De gemeente is nog op zoek naar een andere locatie voor de opvang van asielzoekers. J. Hamming, de verantwoordelijke wethouder van volkshuisvesting, denkt dat hij binnen een maand duidelijkheid heeft over de haalbaarheid van plannen voor de huisvesting van jongeren. Volgens de bestuurder zijn de nu gepresenteerde plannen noodoplossingen. ,,We moeten ook gaan bouwen, dat is duidelijk.''

Overigens is niet de gemeente maar het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) eigenaar van het asielzoekerscentrum. Een woordvoerster van het COA is op de hoogte van de plannen van de gemeente. Volgens haar is het de eerste keer dat een asielzoekerscentrum wordt gebruikt voor huisvesting van studenten en jongeren.