`Stadhouder' Al-Qaeda aangeklaagd

De Duitse justitie heeft een 28-jarige Marokkaan uit Hamburg lidmaatschap van een terroristische organisatie en medeplichtigheid aan ten minste 3116 moorden ten laste gelegd voor zijn rol in de aanslagen van 11 september.

Mounir El Motassadeq zou een naaste medewerker zijn geweest van drie uit Hamburg afkomstige terroristen die op drie van de vier onheilsvluchten als piloot fungeerden. De aangeklaagde, die al geruime tijd in voorarrest zit, ontkent.

Kay Nehm, Duitslands hoogste openbaar aanklager, omschreef El Motassadeq als een soort stadhouder van de terroristische cel rond Mohammed Atta, een van de piloten van 11 september. Hij zou binnen de Hamburgse organisatie verantwoordelijk zijn geweest voor logistieke klussen. In de vergelijking van Nehm zou Motassadeq het basiskamp hebben ingericht, terwijl de anderen verder gingen naar de top.

Volgens Nehm bestond de terroristische organisatie in de Noord-Duitse havenstad uit zeven radicale moslims. Drie kwamen om op de kamikazevluchten van 11 september, drie anderen zijn voortvluchtig.

Mohammed Atta vloog vlucht AA 11 in de noordelijke toren van het World Trade Center, Marwan Alshehhi vlucht UA 175 in de zuidelijke toren, het toestel van Ziad Jarrah stortte neer in Pennsylvania. De aangeklaagde El Motassadeq zou met dit drietal bevriend zijn geweest. Evenals Atta studeerde Motassadeq aan de technische universiteit Hamburg-Harburg.

Atta, die wordt gezien als de leider van de groep, zou gedurende de jaren negentig als een soort handelsreiziger door Duitsland getrokken zijn om medestanders te vinden. Vanaf eind 1998, begin 1999 zou de groep zich geconcentreerd hebben op de voorbereiding van aanslagen met het doel zoveel mogelijk slachtoffers te maken. De idee om de aanslagen uit te voeren met vliegtuigen stamt volgens Nehm uit voorjaar 2000. Onduidelijk is nog of de idee voor de aanslagen in Hamburg is geboren of dat de groep opereerde op aanwijzing van anderen.

De terroristen zouden in trainingskampen in Afghanistan zijn opgeleid. In maart 2000 deden ze vanuit Hamburg onderzoek naar 31 vliegscholen in de Verenigde Staten. Het eerste contract voor een pilotenopleiding zou al in het voorjaar van dat jaar zijn gesloten. Terwijl een aantal terroristen vervolgens naar de Verenigde Staten reisde, regelde El Motassadeq in Hamburg de financiën. Zo betaalde hij bijvoorbeeld de huur om zo de afwezigheid van de anderen te verhullen.

Nehm baseert zich in zijn reconstructie onder andere op getuigenverklaringen. Een getuige bericht over opmerkelijk radicale uitspraken van Motassadeq, een andere zegt hem in een kamp van Osama Bin Laden te hebben gezien. In de buurt van Kandahar zou Motassadeq voorjaar 2000 hebben geluisterd naar een preek van Bin Laden. Motassadeq ontkent dat hij in Afghanistan is geweest.

De rechtszaak tegen de Marokkaan begint in oktober voor het Oberlandesgericht in Hamburg.