Positie Rabo achteruit in hypotheken

Rabobank, de grootste hypotheekverstrekker in Nederland, heeft haar positie op de hypotheekmarkt zien verslechteren ondanks de campagnes die recent zijn gevoerd.

De Rabobank, waarvan het marktaandeel de afgelopen zes maanden daalde van 24 tot 22 procent, komt later dit jaar met `passende acties' om de teruggang tegen te gaan.

,,De terugloop is een gevolg van de felle campagnes van tussenpersonen [van bijvoorbeeld verzekeraars]. Wij gaan uit van het belang van onze klanten, maar dat wil niet zeggen dat wij niet assertiever moeten worden'', zei bestuursvoorzitter H. Smits van de Rabobank vanochtend tijdens een presentatie van de halfjaarcijfers.

Als gevolg van het slechte financiële klimaat haalt de Rabobank de eigen winstdoelstelling van 12 procent groei zeker niet. Over de eerste zes maanden steeg de nettowinst met 4 procent tot 695 miljoen euro. ,,Als het klimaat verder niet verslechtert, acht ik het niet uitgesloten dat we in de tweede helft van het jaar winstgroei kunnen continueren'', zo blikte Smits voorzichtig vooruit. De bank zegt een winstgroei van 12 procent nodig te hebben om, bij dezelfde financiële robuustheid, de groei van kredieten bij te kunnen houden en (kleinere) overnames te kunnen doen. Omdat de Rabobank (onder meer Robeco, Interpolis, Lage Landen) geen beursnotering heeft, kan zij niet via aandelenemissies aan extra kapitaal komen. ,,Een structureel hoger winstniveau moeten we bereiken door kostenbesparingen'', verklaarde Smits. ,,Daarom is het goed dat de jarenlange kostenstijging tot staan is gebracht.'' De lokale banken verdienden 10 procent meer (tot 650 miljoen euro), ,,maar dat is geen reden om op onze lauweren te rusten. We vragen van de vestigingsmanagers om de kosten in 2003 nog eens met 10 tot 15 procent terug te brengen.'' In tegenstelling tot andere banken wil Rabo niet bezuinigen op het aantal vestigingen.

De ingelegde spaargelden groeiden met 3 procent en ook het aantal beleggers nam toe, met 4 procent tot 627.000 mensen. Zij waren wel minder actief. Het aantal effectenorders daalde met 16 procent.

Wanneer de beurs verder daalt, heeft dat direct consequenties voor het resultaat van Interpolis. De verzekeringsdochter zag de winst bijna met een kwart teruglopen als gevolg van lagere premie-inkomsten bij levensverzekeringen. Inmiddels is de zogeheten herwaarderingsreserve tot nul gedaald, wat betekent dat de aandelenbezittingen precies tegen de huidige beurskoersen in de boeken staan. Bij een verdere daling moet de boekwaarde ten koste van de winst worden afgewaardeerd. De verzekeraars Fortis, Achmea en SNS Reaal maakten eerder bekend met dezelfde problematiek te kampen.