Poolse kerk fluit Radio-Maryja terug

Na jarenlang aarzelen roept de Poolse katholieke kerk het omstreden ultra-rechtse radiostation Radio Maryja tot de orde. Kardinaal Józef Glemp, primaat van de Poolse kerk, dreigt de kantoren van Radio Maryja te sluiten als het radiostation zich niet onderwerpt aan de regels van de kerk. Radio Maryja heeft een maand de tijd gekregen.

Radio Maryja is de tien jaar geleden opgerichte katholieke zender van de extreem-rechtse xenofobe pater redemptorist Tadeusz Rydzyk. Het station zendt uit vanuit de stad Torun heeft een dicht beluisterd netwerk dat tot in de kleinste dorpen reikt. Geschat wordt dat twee miljoen Polen naar de programma's luisteren. Die bestaan uit kerkdiensten, afgewisseld met inbelprogramma's en politieke boodschappen. De zender is nauw verbonden met de eveneens uiterst-rechtse en anti-Europese Liga van Poolse Families die sinds een jaar vertegenwoordigd is in het Poolse parlement. Radio Maryja en de Liga van Poolse Families propageren een eigen, katholieke weg voor Polen, buiten de EU. Radio Maryja opereert als eigen kerk binnen de kerk.

,,Geen enkele kerkelijke instelling mag zonder toestemming van het bisdom eigen religieuze bijeenkomsten houden'', zegt Glemp in zijn decreet.

Het ingrijpen van de primaat van de Poolse kerk komt kort na het bezoek van Johannes Paulus II aan zijn vaderland. Het aanstaande Poolse lidmaatschap van de Europese Unie was daarbij een belangrijk thema. De paus zei begrip te hebben voor de angsten van Poolse katholieken voor de ontwikkelingen in de wereld maar verklaarde nadrukkelijk dat de toekomst van Polen binnen de Europese Unie ligt.

Kardinaal Glemp maakt met zijn decreet een einde aan de tweeslachtige houding van de katholieke kerk in Polen op dit gebied. Bisschop Tadeusz Pieronek, vertegenwoordiger van de progressieve stroming binnen de Poolse kerk, noemt Radio Maryja in een reactie puur populistisch. In een verwijzing naar de boerenpopulist Andrzej Lepper die vaak voor opschudding zorgt door wegen te blokkeren en vrachtwagens om te kieperen zegt hij: ,,Radio Maryja is de Lepper binnen de kerk.''

Glemp kan kantoren van Radio Maryja sluiten in zijn eigen aartsbisdom, Warschau. Hij kan ze niet sluiten in andere bisdommen. Er zijn bisschoppen in Polen die de denkbeelden van Radio Maryja delen.

    • Renée Postma