Personalia: Cees Flinterman

De Nederlandse professor Cees Flinterman is gekozen tot lid van het Comité tegen vrouwendiscriminatie (CEDAW) van de Verenigde Naties in New York. Flinterman is de enige man van de in totaal twaalf nieuwe leden die werden gekozen. Het comité, dat uit 23 onafhankelijke experts bestaat, houdt toezicht op de naleving van het VN-Vrouwenverdrag. In het verdrag, opgesteld in 1979, zijn de mensenrechten van vrouwen op burgerlijk, politiek, economisch en sociaal gebied vastgelegd. Het trad in 1991 in Nederland in werking en is inmiddels door 170 staten ondertekend. Flinterman is hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit Utrecht en directeur van het studie- en informatiecentrum mensenrechten. Hij heeft ruime ervaring met de Verenigde Naties. Zo was hij in 1993 vice-voorzitter van de VN Mensenrechtencommissie en tussen 1996 en 1999 speciaal adviseur in de Nederlandse delegatie bij de Commissie voor de status van vrouwen van de VN.