`Lening is voor NAC onvoldoende'

Zonder substantiële financiële bijstand door derden is de Bredase voetbalclub NAC ten dode opgeschreven. De door de Bredase gemeenteraad in principe goedgekeurde lening van 4,2 miljoen euro is absoluut onvoldoende om NAC uit de problemen te helpen. De broodnodige reorganisatie en sanering zullen minimaal 750.000 euro extra vergen. Dat staat in het vandaag gepresenteerde rapport dat Ernst & Young in opdracht van de gemeenteraad heeft gemaakt.