Goede resultaten voor Corio

Het directe beleggingsresultaat van vastgoedbelegger Corio is in het eerste halfjaar met 16 procent gestegen naar 83,8 miljoen euro. Dat maakte Corio vandaag bekend. De stijging komt door de acquisitie van de Trema-portefeuille, hogere opbrengsten door huurverhogingen en lagere rentetarieven op vreemd vermogen. De waarde van de beleggingen nam met 66 miljoen euro toe tot 3,5 miljard euro.