Debuut Schill in de Bondsdag schokt politici

De rechts-populistische Ronald Schill, minister van Binnenlandse Zaken in de stadstaat Hamburg, heeft gisteren in de Bondsdag voor opschudding gezorgd door zich niet aan de huisregels te houden en een debat over de watersnood aan te grijpen om zijn opvattingen over buitenlanders te etaleren.

Schill, die gisteren zijn debuut in de Bondsdag maakte, betoogde onder andere dat in Duitsland zoveel geld wordt uitgegeven aan buitenlanders dat er nu niet meer voldoende middelen zijn om de slachtoffers van de overstromingen in de oostelijke deelstaten te helpen. Duitsland gedraagt zich, oreerde Schill, als een ontaarde vader die zijn kinderen verwaarloost om vreemde gasten te kunnen voeden.

Een aantal parlementariërs had al voor het begin van Schills optreden de zaal uit protest verlaten. Toen Schill zijn spreektijd ruimschoots overschreed greep de fungerende voorzitter, de vice-presidente van de Bondsdag Anke Fuchs (SPD), in. Eerst sommeerde ze Schill zich aan de regels te houden. Toen deze niet reageerde schakelde ze zijn microfoon uit. Vervolgens kreeg Schill nog de gelegenheid voor enkele slotopmerkingen. Toen hij daarin het presidium ongrondwettelijk handelen verweet, werd de microfoon definitief uitgeschakeld.

Schill kondigde na afloop van het debat aan dat hij Fuchs voor het Constitutionele Hof in Karlsruhe zal dagen. Leden van deelstaatregeringen hebben het recht om in de Bondsdag op te treden omdat ze zo voor de belangen van hun regio kunnen opkomen.

Met zijn optreden heeft de voormalige rechter zijn coalitiepartners CDU en FDP in Hamburg evenwel in ernstige verlegenheid gebracht. De conservatieve krant Die Welt roept CDU-burgemeester Ole von Beust vanochtend in een commentaar op zich van Schill te ontdoen. Zonder Schills partij Rechtstaatliche Offensive hebben de conservatieven in Hamburg evenwel geen meerderheid. De partijloze minister voor Economische Zaken van Hamburg, Müller, noemde het optreden van Schill een ,,ontsporing''. De Groenen spraken van een ophitsende toespraak en de CDU-er Volker Rühe stelde dat Schill's toespraak ,,in pijnlijkheid niet te overtreffen'' was.