Chirac: V-raad beslist over Irak

De Franse president Jacques Chirac heeft gisteren gezegd dat iedere militaire actie tegen Irak moet worden goedgekeurd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Zonder de Verenigde Staten met name te noemen, waarschuwde Chirac op de jaarlijkse bijeenkomst voor Franse ambassadeurs in Parijs tegen ,,unilateraal en preventief gebruik van geweld'' tegen Irak.

Chirac riep Saddam Hussein op om opnieuw wapeninspecteurs in zijn land toe te laten. ,,Als Bagdad vasthoudt aan de weigering van een onvoorwaardelijke terugkeer van de inspecteurs, dan zal de Veiligheidsraad, en die alleen, moeten beslissen welke maatregelen genomen dienen te worden'', hield Chirac de meer dan tweehonderd ambassadeurs voor.

Vorige maand zei Chirac, na afloop van een bijeenkomst in Schwerin met de Duitse bondskanselier Gerhard Schröder, ook dat ingrijpen in Irak alleen met een mandaat van de Veiligheidsraad zou kunnen. Schröder heeft inmiddels van het onderwerp een verkiezingsthema gemaakt. Hij heeft gezegd dat Duitse troepen niet zullen meedoen aan een eventuele aanval op Irak.

Zo ver gaat Chirac niet. Hij zei gisteren niet of Frankrijk uiteindelijk zou instemmen met een Amerikaanse aanval op Irak. Frankrijk heeft een goede relatie met Bagdad en heeft grote oliebelangen in Irak. Tijdens de Golfoorlog steunde Frankrijk de Amerikanen wel. Maar volgens Chirac zou unilateraal ingrijpen in Irak op dit moment in strijd zijn met de Franse veiligheid.

Eerder deze week liet de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Dominique de Villepin, zich in veel mildere bewoordingen uit over de VS. Volgens Villepin moet de oorlogszuchtige taal van de Amerikaanse regering worden gerelativeerd. Hij heeft regelmatig gesprekken over Irak met minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell en, aldus Villepin, ,,Colin en ik'' zijn het eens over wat er zou moeten gebeuren.

Onder de linkse regering van premier Jospin speelde Chirac op het gebied van het buitenlands beleid, een van de beleidsterreinen van de Franse president, een bescheiden rol. De toespraak voor de ambassadeurs is een teken van Chiracs herwonnen zelfvertrouwen na de verkiezingen. Chirac wees gisteren ook op de noodzaak van een sterkere Frans-Duitse as. ,,Een Frans-Duits akkoord is op zichzelf onvoldoende om Europa vooruit te helpen, maar de ervaring heeft geleerd dat het een noodzakelijke voorwaarde is''.

hoofdartikel: pagina 7