Asielplannen Nawijn

Minister Nawijn voor Vreemdelingenzaken en Integratie maakte onlangs bekend dat hij 80 procent van de asielzoekers al meteen bij hun aanvraag bij de Aanmeldcentra via een versnelde procedure wil afwijzen (NRC Handelsblad, 23 augustus).

Deze versnelde procedure, de zogeheten `AC-procedure', bestaat sinds 1994 en is oorspronkelijk bedoeld om asieltoeristen en andere `flinterdunne gevallen' versneld af te handelen. Het is de trend om steeds meer serieuze aanvragen op deze manier af te wijzen. Ook asielzoekers uit landen waar de mensenrechten op grote schaal worden geschonden worden inmiddels al vaak via de AC-procedure afgewezen. Voor de asielzoeker is dit zeer nadelig. In de AC-procedure is bijvoorbeeld maar 5 uur ingeruimd voor de advocatuur.

Het afwijzingspercentage van 80 procent lijkt uitsluitend ingegeven te zijn door bezuinigingsmotieven. Er is namelijk geen enkele reden om aan te nemen dat zo'n groot deel van de asielaanvragen al bij voorbaat kansloos is. Zo bleek uit een vorig jaar gepubliceerd onderzoek van de Universiteit van Nijmegen dat over de lange termijn zo'n 44 procent van de asielzoekers een verblijfsvergunning krijgt. En de cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geven aan dat de grootste groepen asielzoekers afkomstig zijn uit oorlogsgebieden en landen met repressieve regimes.

De plannen van de minister zijn veel te rigoureus. Want een asielprocedure waarbij 80 procent van de aanvragen al bij voorbaat kansloos wordt geacht en versneld wordt afgehandeld, lijkt meer op een loterij dan op een eerlijke procedure.