Ambtenaar naar ander ministerie

Dr. Peter van Lieshout, de topambtenaar die bij minister Bomhoff van Volksgezondheid in ongenade was gevallen, gaat naar het het ministerie van sociale zaken. Hij gaat zich daar bezighouden met een speciaal project sociale zaken en zorg.

Hij moet gaan onderzoeken hoe de gebrekkige samenwerking tussen arbodiensten, de bedrijfsgezondheidszorg, de praktijk van de WAO- keuring en de gewone gezondheidszorg kan worden verbeterd.

Als `project-directeur-generaal' moet Van Lieshout een betere samenwerking tussen arbodiensten en zorginstellingen, bedrijfs- en huisartsen en medisch specialisten en keuringsartsen tot stand brengen. De ministerraad zou vandaag met zijn benoeming instemmen. Zijn benoeming gaat in op 1 september 2002 en duurt tot 1 januari 2004.

Van Lieshout was directeur-generaal op het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, waar hij speciaal was belast met de reorganisatie van de gezondheidszorg. Minister Bomhoff heeft direct bij zijn aantreden laten weten dat hij niet wenste samen te werken met Van Lieshout. Onduidelijk is gebleven wat nu precies zijn bezwaren waren tegen Van Lieshout.