Voor het eerst sinds '96 zijn er minder arbeidsongeschikten

Voor het eerst sinds 1996 is het aantal arbeidsongeschikten in Nederland vorige maand licht gedaald. Het betreft een daling van in totaal 322 uitkeringen.

Dat blijkt uit gisteren gepresenteerde cijfers van uitvoeringsinstelling UWV, verantwoordelijk voor de verstrekking van sociale verzekeringen. De WAO daalde met 97 uitkeringen en de WAZ (voor zelfstandigen) met 417. Het aantal Wajong-uitkeringen, die worden verstrekt aan mensen die nooit hebben kunnen werken (jong gehandicapten), steeg met 192.

Het UWV, dat liever van ,,een stabilisering'' spreekt, wil op basis van de minieme daling van juni dit jaar geen conclusies trekken. ,,Het is nog te vroeg om te spreken van een trendbreuk'', aldus een woordvoerder. Ook heeft de uitvoerder geen verklaring voor de daling.

Eind juni werden er in totaal 987.800 uitkeringen (WAO, WAZ en Wajong) verstrekt aan 974.600 personen. In de laatste twaalf maanden werden er gemiddeld 979.900 uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid per maand verstrekt, 25.100 meer dan in de voorgaande twaalf maanden.

De lichte daling komt op het moment dat de overheid grootse plannen heeft met een hervorming van het WAO-stelsel. Een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) van vorig jaar is daarvoor de basis. Doel is om het aantal WAO'ers fors terug te dringen, onder meer door werkgevers en werknemers langer tot elkaar te veroordelen, de boete voor werkgevers die veel WAO'ers veroorzaken af te schaffen en de uitkering voor volledig arbeidsongeschikten te verhogen.

Overigens is het aantal werkloosheidsuitkeringen dit jaar opnieuw gestegen. Eind juni werden er 176.900 WW-uitkeringen verstrekt aan 167.400 personen. In mei was voor het eerst sinds jaren sprake van een toenemend aantal uitkeringen. In juni 2002 werden er weer 5 procent meer WW-uitkeringen uitgekeerd dan een jaar eerder. Bijna de helft van deze stijging wordt veroorzaakt door een recente wetswijziging, waardoor nu ook ambtenaren recht hebben op een WW-uitkering. Het overige deel van de extra uitkeringen komt voor rekening van de sectoren metaal en technische bedrijfstakken, groothandel en zakelijke dienstverlening.

Het aantal uitkeringen op basis van de Ziektewet is afgenomen van 109.000 in juni 2001 tot 76.200 in juni dit jaar. Deze daling wordt met name veroorzaakt doordat de uitkeringen aan zwangere vrouwen overgeheveld zijn naar de Wet Arbeid en Zorg.