Stadsnomaden krijgen uitstel

Hoe lang ze precies door de stad zwerven wil René van Driel (29) niet zeggen, maar het is toch zeker al een jaar of drie. Steeds opnieuw, wanneer ze ergens zijn verwijderd, zetten ze hun woonwagens en caravans neer op een ander terrein in Utrecht. Begin deze maand heeft de groep van ongeveer twintig `stadsnomaden', zoals ze in de stad worden genoemd, zich gevestigd op een veldje bij de Koningsweg en de A27, vlakbij station Utrecht Lunetten. Rijkswaterstaat, de eigenaar van het terrein, wil dat de kampeerders hun spullen pakken en vertrekken. Gisteren troffen de partijen elkaar bij een kort geding.

Rijkswaterstaat deed al eerder pogingen om de nomaden te verwijderen, maar zonder succes. De gemeente stelde niet in te kunnen grijpen omdat het terrein niet tot de openbare ruimte behoort. Het openbaar ministerie wilde niet tot ontruiming overgaan voordat de rechter een oordeel had geveld.

Inmiddels heeft de gemeente Rijkswaterstaat verantwoordelijk gesteld voor het illegaal gebruik van het terrein als woonruimte en een dwangsom opgelegd. Als de nomaden niet voor 1 september zijn vertrokken, moet Rijkswaterstaat 10.000 euro betalen. De VVD vindt de gang van zaken ,,onacceptabel'' en ,,niet uit te leggen'' en heeft zowel de landelijke als de lokale politiek om opheldering gevraagd. Advocaat F. Mulder van Rijkswaterstaat betoogde dat de nomaden het onderhoud aan het groen bij de A27 bemoeilijken en dat van hun verblijf een precedentwerking uitgaat. Bovendien noopte de dwangsom van de gemeente tot handelen. Hij vroeg daarom om ontruiming binnen 24 uur.

De nomaden, vertegenwoordigd door advocaat E. Hummels, stelden daar tegenover dat ze zonder meer bereid waren mee te werken aan het snoeien van het groen. Volgens hen was de dwangsom een opzetje van gemeente en Rijkswaterstaat om de zaak van een spoedeisend karakter te voorzien. De rechter doet op 10 september uitspraak.