NS verhoogt prijs met ruim negen pct.

De Nederlandse Spoorwegen verhogen de prijs van het treinkaartje in 2003 met 9,05 procent. Over het eerste half jaar heeft de reizigersdivisie een verlies geleden van 7 miljoen euro. Zo heeft het bedrijf vanochtend bevestigd.

Per 1 januari wordt de prijs van het kaartje verhoogd met 4,9 procent. Op 1 juli volgt een stijging van 1,4 procent, plus de inflatie van 2003. Aangezien deze naar verwachting 2,75 procent zal bedragen, komt de totale prijsstijging voor 2003 uit op 9,05 procent.

,,Volstrekt onacceptabel'', zegt een woordvoerder van reizigersorganisatie Rover over de prijsverhoging. Rover gaat protest aantekenen bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat en bij de Tweede Kamer. In het prestatiecontract tussen NS en de overheid staat dat een prijsstijging niet meer mag bedragen dan twee procent boven de consumptieprijsindex van het betreffende jaar. ,,Daar gaat NS nu fors overheen'', aldus Rover.

Volgens NS-directeur Bert Meerstadt wordt het prestatiecontract niet verbroken. ,,Daar is geen enkel misverstand met het ministerie over'', zegt hij in een gesprek met deze krant. ,,Wij mogen op ieder moment in een jaar de ruimte voor een tariefstijging benutten. Hadden we dat volledig gedaan, dan waren we zelfs, inclusief rente, op 11,5 procent uitgekomen.''

NS had eerder dit jaar afgesproken over 2002 de prijzen niet te verhogen, gezien de vertragingen en het tekort aan treinen. Volgens Rover breekt NS met de tariefsstijging die afspraak nu alsnog door deze in juli 2003 door te voeren. Rover spreekt van `bedrog'.

,,NS toont zich een zeer onbetrouwbare gesprekspartner'', aldus de woordvoerder van Rover. De organisatie bereidt publieksacties voor. [Vervolg NS: pagina 2]

NS

'Gevolgen voor reiziger verlicht'

[Vervolg van pagina 1] ,,Onze afspraak was de prijzen niet te verhogen in 2002'', zegt NS-directeur Meerstadt. ,,Daar houden we ons aan. We hebben nooit gezegd elders in het jaar de prijsstijging niet door te voeren.''

,,Door het uitvoeren van de verhoging in twee stappen, worden de gevolgen voor de reiziger verlicht'', schrijft NS in een brief aan de consumentenorganisaties. ,,De reiziger heeft over 2002 een jaar lang voordeel gehad'', werpt een andere woordvoerder van NS tegen. Volgens berekeningen van NS is dit voordeel 45 miljoen euro in totaal.

In de brief aan de consumentenorganisaties schrijft NS zich genoodzaakt te zien tot de prijsstijging omdat de onderneming anders in de problemen komt. ,,Meer smaken zijn er gewoon niet'', zegt Meerstadt. Ook tekent NS aan, dat alleen ,,de voor onze bedrijfsvoering belangrijke en niet-beïnvloedbare kostenposten'' doorberekend zijn.

Hieronder valt onder meer een verhoging van 1,4 procent van het tarief dat de overheid rekent voor het gebruik van de sporen, de zogeheten `infraheffing'.

Rover vindt het onacceptabel dat deze tariefstijging volledig op de reiziger worden afgewenteld. ,,NS moet de verhoging van de infraheffing niet accepteren, maar een claim indienen bij de staat dat zij de deplorabele staat van het spoor niet langer accepteert. Zo gaat dat in een normale zakelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en concessiehouder.''

Rover vindt bovendien dat NS zich met de stijging uit de markt prijst, zeker nu, volgens plannen van het nieuwe kabinet, de autokosten ongeveer gelijk blijven.

Meerstadt toont zich ,,heel bezorgd'' over de toestand van de sporen en wissels, maar zegt slechts van verstoringsgeval tot geval bij het ministerie financiële claims te kunnen indienen. Hij zegt het ,,doodjammer'' te vinden dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat niet meer geld beschikbaar heeft voor het spoor.

Het totale bedrijfsresultaat van NS over het eerste half jaar bedroeg 18 miljoen euro. Een teruggang van 56 procent ten opzichte van vorig jaar. NS is een kostenreductie programma gestart onder de naam Aida. NS verwacht hierdoor een ,,fors verlies aan banen''. Deze operatie heeft overigens geen gevolgen voor treinmedewerkers als machinisten, conducteurs en monteurs.