Normen en waardencampagne 2

Herman Heinsbroek, LPF-minister van Economische Zaken, pleit in een nota aan het kabinet om ,,een grootschalige campagne te beginnen om mensen weer normen en waarden bij te brengen'' (NRC Handelsblad, 27 augustus).

Pim Fortuyn schreef in zijn boek De Puinhopen van Acht jaar Paars (pagina 144) het volgende: ,,Aan alle gemoraliseer van overheidswege via STER-spotjes en Postbus 51 wordt subiet een einde gemaakt. (...) Het mag wat mij betreft alleen gaan om voorlichting van rijksbeleid en wel objectief en zakelijk, niet meer maar ook niet minder.''

Geconstateerd moet worden dat de heer Heinsbroek – volgens eigen zeggen bewonderaar en kenner van het gedachtegoed van Pim Fortuyn – niet volledig op de hoogte is van dat gedachtegoed.

    • F. Vermeulen