Gemaal

In het artikel Veel schade door zware regenval (26 augustus, pagina 1) wordt vermeld dat in de binnenstad van Rotterdam een gemaal verkeerd-om werd aangezet. Het Hoogheemraadschap van Schieland, de betreffende waterbeheerder, stelt dat dit onmogelijk is. De sterke stijging van het singelwater werd veroorzaakt door de riooloverstort.