Geen controle ambtenaren Zuid-Holland

Ambtenaren van de provincie Zuid-Holland hebben de afgelopen jaren nagenoeg vrij spel gehad in hun relatie met aannemers. Administratieve controle op hun handelen ontbrak geheel.

Veelal voerden zij een schaduwadministratie. In gesprekken met onder anderen (oud-)werknemers blijkt dat daardoor malversaties en zelfverrijking veelvuldig zijn voorgekomen.

De griffier van de provincie Noord-Holland, M. van Wieringen-Wagenaar heeft dat vanmiddag bevestigd in verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid. Met name bij de afdeling die verantwoordelijk was voor contractafspraken in de wegenbouw was de chaos kompleet, zo bleek afgelopen zomer uit onderzoek door accountantsbureau Arthur Andersen. De omvang van de schade is achteraf niet meer vast te stellen omdat bij die afdeling nagenoeg alle financiële bescheiden ontbreken.

Aannemers hadden daardoor geheel de vrije hand, verklaarde vanochtend accountant P. Schimmel voor de commissie. Hij was onderzoeksleider bij het onderzoek naar de afdeling beheer en behoud van die afdeling. Financiële bescheiden trof Arthur Andersen onvoldoende aan, die waren vaak beperkt tot kladblaadjes of schaduwboekhoudingen.

,,De waarde van mogelijk verdwenen geld was niet eens zo belangrijk, het gaat er meer om dat er geld buiten de organisatie werd gezet.''

Leidinggevenden traden nooit op tegen de gebrekkige administratie, zelfs niet als er bestekken werden opgesteld die op voorhand handjeklap met aannemers mogelijk maakten. Geruchten trof Arthur Andersen des te meer aan. Over onderhoudsbestekken die tijdelijk bij aannemers geparkeerd werden of kostenposten voor onderhoud aan bermen die al lang niet meer bestonden.

Ook gingen er verhalen over zelfverrijking door ambtenaren die zich lieten fêteren door aannemers. Van Wieringen-Wagenaar zei vanmiddag niet in staat te zijn om die geruchten te verifiëren Maar na verschijning van het accountantsonderzoek heeft zij (oud-)werknemers om tafel gehad die gevallen van zelfverrijking toegaven.

Een aantal ambtenaren is inmiddels geschorst. Tegen hen loopt ook een onderzoek door de Rijksrecherche in verband met de strafrechtelijke consequenties van deze affaire.

De provincie staat waarschijnlijk nog meer pijnlijke onthullingen te wachten want andere onderdelen in het ambtelijk apparaat staat eenzelfde onderzoek te wachten. Daarbij gaat het met name om afdelingen waarover ook al signalen bekend zijn van valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.

Van Wieringen-Wagenaar zei in haar verhoor dat ook leidinggevenden die niet direct betrokken waren bij malversaties verwijtbaar hebben gehandeld. ,,Mensen op de werkvloer werden aan hun lot overgelaten, er was geen controle op de administratieve organisatie. Leidinggevenden hebben dus hun verantwoordelijkheid ontoereikend uitgeoefend.''