Boycot tegen grote bouwers buitenland

Buitenlandse bouwers worden bij Europese aanbestedingen geweerd op de Nederlandse markt. Britse, Duitse en Belgische bouwers kunnen moeilijker onderaannemers vinden en betalen meer voor grondstoffen.

Duitse en Belgische bouwers hebben de ontoegankelijkheid van de sector gehekeld bij de gemeente Amsterdam, die een werk wilde aanbesteden. Ook hebben Britse bouwers volgens de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de bouwsector, ,,recent'' geklaagd bij de Nederlandse ambassade in Londen.

Uit onderzoek van eind vorig jaar door de gemeente Amsterdam blijkt dat buitenlandse bouwers twintig procent meer voor grondstoffen moeten betalen. De grondstoffencentrales zijn goeddeels in handen van de grootste Nederlandse bouwconcerns. De toeslagen voor bouwbedrijven zonder eigen asfalt-, beton- of grondstoffenproductiemiddelen bedragen circa tien procent.

Gisteren bleek tijdens de verhoren van de enquêtecommissie dat de Duitse bouwer Max Bögl eind vorig jaar in een brief aan Amsterdam stelde wel als goedkoopste een metrostation voor de nieuwe Noord/Zuidlijn te willen bouwen, maar er niet in slaagde in Nederland een onderaannnemer te vinden. Voor Bögl was een Nederlandse partner essentieel. Inmiddels is die gevonden in Ballast Nedam, maar daarna is de prijs van het werk wel weer gestegen. ,,Het is moeilijker in de Nederlandse markt zelf een onderaannemer te zoeken dan dit door de gemeente Amsterdam te laten doen'', zegt projectleider S. Schaap van Bögl. ,,Elke markt heeft nou eenmaal zijn specifieke problemen.''

Veel aannemers hebben volgens de directeur van projectbureau Noord/Zuidlijn J. Bosch specialistische kennis en zijn door exclusieve contracten aan grote bouwconcerns gebonden.

Na een eerste aanbestedingsronde, waarin de prijzen hoger uitvielen dan het budget toeliet, heeft de gemeente Amsterdam actief geprobeerd Britse bouwbedrijven te interesseren voor de bouw van verscheidene stations van de Noord/Zuidlijn. Amsterdam kreeg echter al snel signalen dat de Nederlandse markt nauwelijks toegankelijk was voor buitenlanders.

De Britse bouwers maakten hiervan melding bij zowel de gemeente als de ambassade. Die kon vanochtend niet bevestigen om welke bedrijven het gaat. Voorzitter M. Vos van de enquêtecommissie bouwnijverheid heeft signalen ontvangen van marktprotectie door binnenlandse bouwers. ,,We zijn hier nu zelf mee bezig'', zegt Vos, ,,we hebben navraag gedaan hoe dit precies zit.''

Daarnaast heeft de commissie deze zomer een gesprek gevoerd met de Britse ambassade in Den Haag over de klachten van Britse bouwers. Volgens een woordvoerder van de ambassade zijn daar geen meldingen binnengekomen van Britse bouwondernemingen.

enquête pagina 2

www.nrc.nldossier Bouwfraude