Advies: halveer vakantie leraar

Een minder lange vakantie van leraren kan de werkdruk in het onderwijs tegengaan. Verlaging van het aantal vakantieweken van twaalf tot circa zes maakt het vak van leraar aantrekkelijker.

Dat stelt de Onderwijsraad, het hoogste adviesorgaan van minister Van der Hoeven (Onderwijs) in een vandaag verschenen rapport. Van der Hoeven had de raad om advies gevraagd.

Volgens voorzitter F. van Wieringen van de raad zijn er `onorthodoxe' maatregelen nodig om de toegenomen druk op leraren tegen te gaan. ,,De werkdruk in het basis- en voortgezet onderwijs is onevenredig over het jaar gespreid'', zegt Van Wieringen. ,,Vlak voor de vakanties, in examentijd en in september hebben leraren het erg druk, terwijl ze in de zomer weken weggaan.'' In plaats van lange vakanties zouden leraren hun werk beter over het jaar moeten spreiden. Scholen zouden meer vrijheid moeten krijgen bij het invoeren van vrije dagen, vindt de raad.

De feitelijke werkdruk voor leraren ligt niet veel hoger dan in het bedrijfsleven, constateert de Onderwijsraad. Bovendien werken de meeste leraren nauwelijks over. Toch ervaren veel docenten dat hun werk steeds zwaarder wordt, zegt Van Wieringen. ,,De samenleving vraagt steeds meer van de school. Leraren moeten steeds meer de opvoeding van leerlingen voor hun rekening nemen en het aantal leerlingen dat extra zorg nodig heeft, neemt ook toe.''

Minister Van der Hoeven zegt in een eerste reactie dat scholen inderdaad meer vrijheid moeten krijgen bij hun personeelsbeleid. Ze zal de voorstellen van de Onderwijsraad binnenkort met de onderwijsbonden bespreken. Voorzitter W. Dresscher van de Algemene Onderwijsbond (AOb) noemt het idee van de Onderwijsraad `naïef'. ,,Ouders willen praten over resultaten en vorderingen van hun kind tijdens schooltijden en niet in de vakantie. Ik denk niet dat het een maatschappelijk haalbare optie is om hier spreiding in aan te brengen.''

Naast het verminderen van het aantal vakantieweken wil de Onderwijsraad de organisatie op school verbeteren. Zo moeten leraren in de toekomst zelf kunnen kiezen hoeveel ADV-dagen ze op willen nemen en moeten zij meer betrokken worden bij het beleid. Van Wieringen: ,,De overheid heeft de laatste tien jaar de ene na de andere onderwijsvernieuwing ingevoerd en scholen moesten die maar opvolgen. Dat heeft het vak van leraar passief gemaakt.''