Winning zand bij Maas

De provincie Gelderland gaat vijftien miljoen ton zand winnen in de uiterwaarden van de Maas, bij Alphen. De locatie is een alternatief voor een omstreden, binnendijkse, zandwinning bij Maasbommel, die na veel maatschappelijk verzet door de provincie werd afgeblazen.

De gemeente West Maas en Waal heeft geen problemen met de voorgestelde locatie, `Over de Maas'. Ook het ministerie van Landbouw heeft toestemming gegeven, op voorwaarde dat de natuur geen geweld wordt aangedaan. In principe zijn ontgrondingen niet toegestaan in gebieden die deel uitmaken van een ecologische hoofdstructuur, zoals `Over de Maas'. De Gelderse Milieufederatie heeft wel bezwaren tegen een ingreep in het uiterwaardenlandschap. Na aanpassing van het streekplan denkt Gelderland in 2005 te kunnen beginnen met de zandwinning.

Met de buitendijkse zandwinlocatie denkt de provincie te kunnen voldoen aan de afspraak met het rijk om voor 2009 59 miljoen ton industriezand te leveren. De zandwinbedrijven, verenigd in Nederzand, zijn blij met de nieuwe locatie maar handhaven de in gang gezette juridische procedures tegen het afblazen van de binnendijkse zandwinning bij Maasbommel. ,,Ook na 2008 is er zand nodig'', zegt directeur P. Steinweg van Nederzand. Het beton- en metselzand, dat met name in Gelderland, Brabant en Limburg wordt gewonnen, is nodig voor de aanleg van gebouwen, wegen en spoorlijnen.