Raffinage drukt Petroplus in rood

Oliemaatschappij Petroplus heeft een zeer moeilijk halfjaar achter de rug, maar denkt ondanks de verliezen nog steeds aan een grote overname in 2002 of 2003.

Het bedrijf wordt hard getroffen door de malaise in de raffinagesector waar de marges nog steeds op het laagste niveau liggen sinds de laatste vijftien jaar. De lage marges waren de oorzaak van het verlies van 16,6 miljoen euro dat het bedrijf uit Rotterdam leed in de eerste helft van het jaar. In dezelfde periode in 2001 werd er nog een winst gemaakt van 7,3 miljoen.

De marges liggen al sinds begin dit jaar onder druk en hebben alle spelers in de oliesector geraakt. De daling komt door een combinatie van relatief hoge olieprijzen, de productiebeperkingen van de organisatie van olieproducerende landen (OPEC) en de wereldwijde stagnatie van de economische groei waardoor de vraag naar geraffineerde olieproducten laag is.

Ondanks de historisch lage marges is Petroplus bestuursvoorzitter M. van Poecke optimistisch over de toekomst. ,,Wij verwachten dat de raffinagemarges op de korte termijn zullen aantrekken, waarschijnlijk in de tweede helft van september.'' De marges gaan volgens Van Poecke omhoog omdat de voorraden voor de verwarming in de winter moeten worden aangelegd. De voorraden zijn wereldwijd bovendien zo sterk afgenomen dat ze weer moeten worden aangevuld.

Door de opbouw van voorraden voor de winter is het vierde kwartaal altijd het belangrijkste van het jaar, maar of de stijging van de marges voldoende zal zijn om het bedrijf het jaar positief te laten afsluiten valt te bezien. Van Poecke verwijst naar 2001 toen een stijging van de marges het resultaat substantieel verbeterden. ,,We zouden een winst kunnen boeken over het hele jaar.''

De malaise in de sector zorgt ervoor dat Petroplus, het grootste onafhankelijke oliebedrijf in Europa, een aantal overnamekandidaten in het noordwesten van Europa op het oog heeft. ,,Er zijn zeker mogelijkheden van acquisities op dit moment'', zegt Van Poecke die er echter aan toevoegt dat Petroplus alleen zal kopen als de overname zal bijdragen aan de winst per aandeel. Zo'n acquisitie zal waarschijnlijk met aandelen worden gefinancierd, een lastige opdracht in het huidige beursklimaat. Petroplus zegt dan ook dat het tempo van acquisities vertraging kan oplopen door dit klimaat. Met de uitgifte van aandelen wil Petroplus ook balans verbeteren, er zal tijdens een overname meer geld worden aangetrokken dan nodig is voor de acquisitie.