Nawijn zet druk op gemeenten

Minister Nawijn (Vreemdelingenzaken en Integratie) zal gemeenten dwingen mee te werken aan het uitzetten van illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers. ,,Zo niet, dan zal het rijk bestuursdwang toepassen'', zei Nawijn vanochtend in de Volkskrant.

In Trouw van vanmorgen zegt de minister ook dat hij de subsidies wil stopzetten voor projecten waaraan alleen allochtonen meedoen. Omdat deze activiteiten ,,geen enkele bijdrage aan de integratie van allochtonen in de samenleving'' opleveren.

De uitspraken van de minister hebben van verschillende kanten kritische reacties uitgelokt. Gemeenten zijn niet onder de indruk van de dreiging met bestuursdwang als zij uitgeprocedeerde asielzoekers blijven opvangen. In de praktijk achten zij het onmogelijk die hulp te weigeren, blijkt uit een rondgang langs een aantal gemeenten, vanochtend.

Prof.dr. J. van den Berg, voorzitter van de Directieraad van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, zegt dat Nawijn met zijn opmerkingen ten onrechte de indruk wekt dat gemeenten de hand lichten met de Vreemdelingenwet. ,,Uiteraard willen wij meewerken – als ons dat mogelijk zou worden gemaakt. Wij worden nu verantwoordelijk gesteld voor een probleem dat bij ons over de heg is gegooid. Gemeenten vóeren geen eigen vreemdelingenbeleid.''

Van den Berg legt ,,andermaal'' uit: ,,Het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers is een taak van de rijksoverheid. In de praktijk komt daar weinig van terecht. Die mensen moeten zelf maar uitmaken of en wanneer ze weggaan. Ze komen dus op straat te staan en daardoor worden gemeenten gedwongen iets te doen, al was het maar om de openbare orde te garanderen. Als de rijksoverheid ervoor zou zorgen dat die mensen vertrokken, was er geen probleem.''

Directeur A. Aboutaleb van Forum, instituut voor multiculturele ontwikkeling, noemde de uitspraken over de subsidiestop ,,een onterecht verwijt aan gemeenten. Bij het toekennen van subsidies gaat het de lokale overheden wel degelijk om de integratie van migranten.'' Hij vindt dat Nawijn de afgelopen weken vooral ,,onrust heeft gezaaid'' met het voortdurend ,,oplaten van proefballonnetjes met betrekking tot migranten''.

[Vervolg NAWIJN: pagina 2]

NAWIJN

Gemeenten zetten coulant 'asielbeleid' gewoon voort

[Vervolg van pagina 1] Ook het vorige kabinet riep, bij monde van toenmalig staatsecretaris Kalsbeek van Justitie, die asielbeleid in haar portefeuille had, de gemeenten op initiatieven voor opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers achterwege te laten. ,,Het zou een verkeerd signaal zijn als gemeenten zeggen: blijven jullie maar'', zei Kalsbeek destijds.

De gemeente Leiden gaat door met het beleid ,,niet mee te werken aan de uitzetting van niet-statushouders'', zoals in het collegeprogram staat. ,,Zolang er nog geen beleidswijziging is, voelen wij ons niet geroepen ons beleid te wijzigen'', zegt een woordvoerder van de gemeente. Ook Utrecht, Nijmegen, Weert en Middelburg blijven uitgeprocedeerde asielzoekers opvangen.

,,Wij vangen mensen op die tussen wal en schip vallen'', zegt de Utrechtse wethouder Sociale Zaken, H. Spekman. Het betreft de zogeheten `Dublin clemanten', mensen die wachten op de uitslag van een verzoek van de Nederlandse regering om hun asielverzoek in een ander land te laten plaatsvinden. ,,Dat zij moeten wachten is op puur bureaucratische gronden'', zegt Spekman.

Uitgeprocedeerde asielzoekers uit Noord-Irak worden ook in Utrecht opgevangen. Zij kunnen niet terug naar hun land van herkomst, omdat Irak hen de toegang ontzegt, zegt Spekman. Volgens Spekman vangt Utrecht in totaal zo'n 150 mensen per jaar op, voornamelijk vrouwen en kinderen, waaraan de gemeente 250 tot 300 duizend euro besteedt. Ook kerken dragen volgens hem bij.

Ook de gemeente Nijmegen steunt de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Het gaat volgens een woordvoerder om 15 tot 20 personen per jaar. Nijmegen vangt deze mensen niet zelf op, maar doneert aan de stichting Noodopvang Vluchtelingen, een fonds dat gevormd wordt door de kerken van alle gezindten in Nijmegen. Jaarlijks doneert Nijmegen een bedrag van 25 duizend euro per jaar, aldus de woordvoerder.

De gemeente Weert voert al tijden een ,,coulant beleid'' ten opzichte van uitgeprocedeerde asielzoekers en is niet van plan dat te veranderen. ,,Het is niet zo simpel als minister Nawijn het doet voorkomen'', zegt een woordvoerder. ,,Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben vaak geen paspoort, die kun je dus niet op een vliegtuig zetten want ze komen nergens in zonder geldig reisdocument.''

Ook in de gemeente Middelburg belanden asielzoekers niet op straat als ze uitgeprocedeerd raken. De gemeente betaalt de kerkelijke stichting Inlia, die opvang voor deze groepen mensen regelt. ,,Wij doen dit uit humanitaire overwegingen, maar ook in verband met de openbare orde'', zegt wethouder A. de Vries.

De gemeente Amsterdam wil niet reageren. ,,Iedere dag komt er weer een andere politicus met een idee, wij reageren niet op alle kreten die iedereen uitstoot. We wachten af wat echt beleid wordt'', aldus een woordvoerder.