Morgen verhoord: Ralph Pans

Donderdag integriteitsdag. Morgen zijn de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie uitsluitend gericht op `integriteitsvraagstukken' en dan moet duidelijk worden of ambtenaren zich hebben laten omkopen door bouwers in ruil voor informatie.

Beschuldigingen daarover werden vorige week al door oud-aannemer A. Terlingen geuit, maar direct door de betrokken (oud)ambtenaren ontkent. Morgen wordt Ralph Pans gehoord, nog even de hoogste ambtenaar van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het verhoor is een van Pans' laatste publieke optredens; op 1 oktober wordt hij voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

In eerdere verhoren werd melding gemaakt van omkoopbedragen tot 20.000 gulden aan ambtenaren. Klokkenluider Ad Bos zegt dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat circa vijftig omkoopbare ambtenaren heeft.

Verhoren 29 augustus:

10:00 uur: P. Schimmel van Arthur Andersen, betreft Zuid-Holland

11:30 uur: M. van Wieringen-Wagenaar, griffier prov. Zuid-Holland

13:30 uur: M. Houtman, gedeputeerde provincie Zuid-Holland

15:00 uur: R. van der Zande, Rijkswaterstaat, dir. Noord-Holland

16.45 uur: R. Pans, secretaris-generaal Verkeer en Waterstaat