Minieme winst voor Athlon

Athlon (autoverhuur en schadeherstelbedrijven) heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een kleine winst geboekt van 0,3 miljoen euro, tegen 12,2 miljoen een jaar eerder. De winst is flink gedrukt door een buitengewone last van 13,5 miljoen euro in verband met de sluiting van zorgenkind CC Raule in Duitsland. De omzet daalde 17 procent tot 529 miljoen euro. Het bestuur is terughoudend met uitspraken over heel 2002. Het voorziet een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting, maar voor afschrijving van goodwill van 25 miljoen euro.