Kritiek sociale partners op kabinet

Zowel werkgevers als werknemers verzetten zich fel tegen een aantal voorstellen van het nieuwe kabinet. Zij verwijten de overheid onder meer selectief te winkelen in de voorstellen voor de WAO, hen een lastenverlichting voor te houden die niets voorstelt en eenzijdig eisen te stellen aan de sociale partners.

Dat bleek gisteren na afloop van een bijeenkomst van vakcentrales en werkgeversorganisaties, verenigd in de Stichting van de Arbeid. Het kabinet had de sociale partners gevraagd om een `kennismakingsgesprek' op 12 september, maar de partners twijfelden of zij hieraan wel behoefte hadden. Gisteren werd besloten wel naar de bijeenkomst te zullen gaan en daar duidelijke eisen te stellen aan het nieuwe kabinet.

,,Over de herziening van de WAO, pensioenen en spaarloon denken wij bijvoorbeeld toch hetzelfde als de vakbonden en daar zal het kabinet naar moeten luisteren in plaats van eenzijdig barrières opwerpen'', zei voorzitter J. Schraven van werkgeversorganisatie VNO-NCW gisteren tegen het ANP.

De werkgevers willen dat de nu toegezegde lastenverlichting van 500 miljoen euro omgezet wordt in een hogere lastenverlichting. Uit berekeningen van MKB Nederland blijkt dat het nu voorliggende pakket dankzij verhogingen van onder meer de ziekenfondspremie per saldo uitkomt op een lastenverzwaring van een paar miljoen euro voor werkgevers. De vakcentrales vinden de voorwaarde die het kabinet stelt voor lastenverlichting – een vergaande loonmatiging – ongepast, omdat de loonafspraken al gematigd zijn.

De werknemers zijn verder geïrriteerd over het ,,selectief winkelen in de WAO-plannen'' van de sociale partners. Het kabinet wil dat werkgevers al op 1 januari beginnen met het twee jaar doorbetalen van de werknemer bij ziekte, tegen een jaar nu. Dat plan is onderdeel van een breder pakket oplossingen voor het WAO-probleem en zou niet los kunnen worden ingevoerd. ,,Als het kabinet dit volhoudt, zet het de relatie tussen werkgevers en werknemers ernstig onder druk'', aldus een FNV-woordvoerder.