Hoogendijk treedt terug uit LPF-top

Kamerlid Ferry Hoogendijk blijft niet aan als vice-fractievoorzitter van de LPF. Dat is de uitkomst van fractieberaad van de LPF gisteren in de Tweede Kamer.

Volgens scheidend fractievoorzitter Herben heeft de LPF-fractie gisteren ingestemd met het voorstel van zijn opvolger Harry Wijnschenk om een `brede bestuurslaag' van politieke adviseurs te vormen in de fractie. Daarin is geen plaats meer voor een vice-fractievoorzitter. Hoogendijk kon gisteren niet zeggen of hij bereid is deel uit te maken van het bestuur in de nieuwe opzet. Volgens Herben heeft Hoogendijk daarvoor voldoende steun.

De 68-jarige Hoogendijk speelde tijdens de kabinetsformatie een belangrijke rol in de LPF-fractie als tweede man achter Herben. Onder meer bij het werven van bewindslieden wekte hij binnen de LPF weerstand met zijn eigenmachtige optreden, maar fractieleden hadden ook waardering omdat hij zich `harder' opstelde dan fractieleider Herben. Herbens opvolger Wijnschenk heeft zich ten doel gesteld rust in de fractie te brengen.

Als leden van de `brede bestuurslaag' rond Wijnschenk werden gisteren in LPF-kringen de namen genoemd van de Kamerleden Schonewille, Stuger, Zeroual en Palm. Eerdmans zou kunnen aanblijven als fractiesecretaris. Volgens Herben benoemt de LPF ook een `raad van advies' binnen de fractie. Daarvan zal hij zelf deel uitmaken, evenals de Kamerleden Bonke, Van Ruiten en Van den Brink.

Van het huidige fractiebestuur hebben twee leden laten weten zich niet te kandideren voor de `brede bestuurslaag'. Dat zijn penningmeester Van As, die het eerder opnam tegen Wijnschenk als kandidaat-fractievoorzitter, en tweede vice-fractievoorzitter Varela. Naar verwachting presenteert Wijnschenk vanmiddag het nieuwe fractiebestuur, na afloop van een LPF-fractiedag in Noordwijk. De Kamerleden bereiden zich daar voor op het parlementaire werk.

Het Kamerlid Eberhard eist van het Algemeen Dagblad 250.000 euro, voor geleden schade aan zijn repuatie wegens een publicatie over zijn vermeende strafblad. Dat heeft advocaat G. Spong vanmiddag bevestigd. Spong dreigt het AD namens Eberhard met gerechtelijke stappen als de krant het bericht niet rectificeert.

Verder zegt Spong vandaag strafklachten in te dienen, wegens smaad tegen de krant en de betrokken journalist, en wegens schending van geheimhoudingsplicht en laster tegen een onbekende justitiële bron die in het artikel wordt aangehaald. Volgens Spong is Eberhard in 1993 wel één dag in verzekering gesteld, na aangifte wegens diefstal, maar is het Kamerlid in die zaak niet veroordeeld. Eberhard is door het fractiebestuur van de LPF twee weken op non-actief gesteld om aan te tonen dat hij geen strafblad heeft en geen vertrouwelijke informatie heeft gestolen van zijn voormalige partij Leefbaar Nederland.