Baggercentrale moet in Amersfoort

De provincie Utrecht dwingt de gemeente Amersfoort mee te werken aan de bouw van een baggerverwerkingscentrale nabij de nieuwbouwwijk Vathorst. Dat heeft de provincie gisteren bekendgemaakt.

In Amersfoort bestaat veel verzet tegen de komst van de centrale, omdat die onder meer stank zou veroorzaken. De gemeenteraad is unaniem tegen en besloot eerder het gebied te gebruiken voor woningbouw. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar was de gemeenteraad nog voor de centrale. De verkiezingen betekenden echter een omslag. De raad en het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort menen dat er genoeg alternatieven zijn voor de provincie Utrecht om vervuild bagger uit de provinciale wateren op te slaan en te verwerken.

Het provinciebestuur is bang de bagger in de toekomst niet kwijt te kunnen. Ook vindt de provincie dat er genoeg waarborgen zijn tegen mogelijke overlast. Zo is de afstand tussen de baggerstort en de woningbouw 500 meter, terwijl 250 meter wettelijk voldoende is.

Na een provinciale hoorzitting maandag besloot het college van gedeputeerde staten van Utrecht gisteren het zware middel van aanwijzing in te zetten. De provincie wil zo met de wet in de hand Amersfoort dwingen aan de vestiging van de baggercentrale mee te werken. Bij de hoorzitting waren vrijwel alle raadsleden aanwezig.

,,Het gaat om een maatschappelijk belang'', zegt gedeputeerde J. Kamp. ,,Wij begrijpen ook wel dat er weerstand is tegen een dergelijke voorziening, waar die ook zou komen. Het `not in my backyard-denken' moet wijken voor het algemene belang, zeker als er zo lang en zorgvuldig gezocht is naar de beste oplossing en naar alternatieven.'' Volgens een woordvoerster van de provincie kan Amersfoort niet tegen de aanwijzing in beroep. De stad kan alleen nog kiezen zelf de procedurele voorbereiding van de bouw van het depot ter hand te nemen of dat aan de provincie over te laten. De gemeenteraad moet de keus binnen zes weken maken.