Akkoord met VS in strijd met verdrag

Lidstaten en kandidaat-lidstaten van de Europese Unie die een bilateraal akkoord met de VS sluiten om geen Amerikanen aan het Internationaal Strafhof in Den Haag over te dragen, schenden het verdrag tot de oprichting van dat Hof dat ze zelf tekenden.

Dat staat in een juridisch rapport dat de Europese Commissie heeft besteld, en dat de Britse krant Financial Times heeft ingezien. Een ambtenaar van de Commissie bevestigt dat het rapport er ligt, en dat de Commissie er vanmorgen over heeft vergaderd.

Het feit dat de Commissie zich vandaag over de kwestie buigt is opmerkelijk, omdat ze er formeel niets over te zeggen heeft – het zijn de lidstaten zelf die hierover beslissen in hun eigen orgaan: de Europese Raad. Vrijdag en zaterdag, als de vijftien ministers van Buitenlandse Zaken in Denemarken bijeenkomen, staat het onderwerp hoog op de agenda.

De ministers plegen er deze week onderling al druk overleg over. Allen hebben immers de brief ontvangen van hun Amerikaanse collega Colin Powell, waarin hij vraagt om een bilateraal verdrag met Washington te sluiten dat Amerikanen vrijwaart van vervolging door het Internationale Strafhof. Kandidaat-lidstaat Roemenië heeft onlangs zo'n akkoord met de VS gesloten, wat het land op een nauw verhulde reprimande van de huidige EU-voorzitter Denemarken kwam te staan.

Landen zoals België vrezen dat lidstaten zoals Groot-Brittannië en Italië het voorbeeld van Roemenië kunnen volgen. Ook over Nederland twijfelt men. De vijftien hebben bij de ondertekening van het verdrag voor het Strafhof eensgezind verklaard dat het Hof ,,een grote stap voorwaarts'' is. Als een lidstaat een akkoord met de VS sluit, dan ondergraaft zij deze `gemeenschappelijke positie'.

De Commissievergadering van vandaag, zeggen insiders, moet worden gezien als een poging om de toch al formidabele druk op de hoofdsteden op te voeren. Overigens werkt ook de juridische dienst van de Europese Raad aan een analyse. Op 4 september buigen juridische experts van de lidstaten zich over de kwestie.

    • Caroline de Gruyter