Aanscherping regels tegen vandalisme

De huidige maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme zullen effectiever moeten worden toegepast. Pas als dit niet voldoende blijkt, worden de regels verder verscherpt. Dit hebben overheid en voetbalbond gisteren afgesproken.

Aanscherping van de maatregelen en een eenduidige aanpak moeten in elk geval leiden tot het weren van een groep van ongeveer driehonderd notoire raddraaiers, zo hebben de burgemeesters van de steden met betaald voetbal, de ministers Remkes (Binnenlandse Zaken) en Donner (Justitie), staatssecretaris Ross (Sport) en de voetbalbond (KNVB) gisteren afgesproken. Ze kwamen bijeen om de problematiek rond het voetbalvandalisme te bespreken. In november volgt nieuw overleg. Dan moet duidelijk zijn wat er momenteel precies aan regelgeving is en hoe die wordt toegepast.

Concrete oplossingen kwamen niet op tafel. In de ogen van Donner is de roep van bepaalde partijen om een strafrechtelijk stadionverbod niet het startpunt van de discussies, maar een eventueel eindpunt. Remkes: ,,Er bestaan momenteel voldoende instrumenten om voetbalvandalisme aan te pakken. Maar die worden op een manier toegepast die niet altijd even effectief is. Het is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, die duidelijker moet worden omschreven.''

Burgemeester Stekelenburg van Tilburg, in het korpsbeheerdersberaad belast met voetbalvandalisme, ziet mogelijkheden in het beter omgaan met het civiel rechtelijke stadionverbod. ,,Dat moeten we strenger toepassen. Op dat gebied hebben we ook mogelijkheden om er beter mee om te gaan.'' Daarnaast moet vooral de toegangscontrole worden verscherpt. ,,Er moet inzicht zijn wie er in het stadion aanwezig is.'' Stekelenburg deed bij het overleg een beroep op KNVB en clubs om dat beter te regelen.

Alle partijen zullen samen optrekken tegen het geweld rondom het voetbal. ,,We hebben afgesproken dat het uitdelen van zwartepieten voorbij moet zijn'', aldus Remkes. ,,We moeten eenduidiger uitstralen wat de tolerantiegrenzen zijn. Dat beleid moet handen en voeten krijgen.'' De minister gaat een `vliegende brigade' opstellen die na eventuele rellen direct moet onderzoeken waar er fouten zijn gemaakt en door wie. ,,Als er iets misgaat, moet direct duidelijk zijn waar dat is gebeurd'', aldus Remkes.

Stekelenburg beaamde dat er momenteel voldoende regels zijn om voetbalwedstrijden behoorlijk te organiseren. ,,Maar de uitgangspunten moeten helder zijn. Voor iedereen. Wat zijn de tolerantiegrenzen? Welke spreekkoren kunnen wel of niet? Hoe ga je om met alcohol in bussen naar uitwedstrijden? Helderheid in de aanpak, dus. Het is tenslotte maar een groep van zo'n driehonderd etterbakken, van wie we bijna alle namen hebben, die de sfeer verziekt.''