Starink-Komrij-Brassinga

Vorige maand overleed de eminente dichteres Gertrude Starink.

Gerrit Komrij schreef na haar dood een op zijn zachtst gezegd onaardig stukje over het werk van deze dichteres (NRC Handelsblad, 25 juli). Misschien was zijn oor niet verfijnd genoeg om de zuivere toon van haar werk te verstaan?

Anneke Brassinga reageerde via een ingezonden brief op 31 juli in deze krant met heftige verontwaardiging op het haars inziens onwaardige geschrijf van Komrij.

En wat doet onze dichter des vaderlands? Hij gaat niet in op de brief van Brassinga, verweert zich niet tegen haar aantijgingen, nee hij gebruikt zijn po√ęzierubriek (NRC Handelsblad, 22 augustus) om een gedicht van Anneke Brassinga te fileren. Hij laat geen spaan heel van haar werk en doet dat op een goedkope en wel erg doorzichtige manier. Hij begint zijn anti-tirade bovendien met een onzinnig betoog tegen de verfijning die Brassinga zou propageren.

Het is duidelijk dat die verfijning aan Komrij niet gegeven is. Hij heeft zich door dit smakeloze stuk net als door zijn woorden over Starink m.i. ernstig geblameerd.