`Saddam gaat door met beramen'

Delen van de toespraak die Amerika's vice-president Cheney gisteren hield voor oorlogsveteranen over de noodzaak Saddam Hussein ten val te brengen.

Voor de Amerikaanse vice-president Dick Cheney staat vast dat Irak massavernietigingswapens heeft en ontwikkelt. Zeker is voor hem ook dat de Iraakse leider Saddam Hussein de wereld op dit punt om de tuin leidt en alle internationale afspraken over de controle op deze wapens heeft geschonden. ,,In het afgelopen decennium heeft Saddam systematisch elk van deze overeenkomsten gebroken'', zei Cheney gisteren in een toespraak tot oorlogsveteranen in Nashville.

,,Het zijn offensieve wapens met het doel om op grote schaal te doden, zo ontwikkeld dat Saddam iedereen in zijn regio of daarbuiten kan bedreigen, die hij uitkiest.'' Na de Golfoorlog heeft Saddam zijn inspanningen hervat om kernwapens te bemachtigen, zo is volgens Cheney gebleken uit informatie van overlopers en de later vermoorde schoonzoon van Saddam.

,,Velen van ons zijn ervan overtuigd dat Saddam Hussein redelijk spoedig kernwapens zal bemachtigen. Maar hoe snel kunnen we moeilijk schatten. Intelligence is een onzeker bedrijf, zelfs in de beste omstandigheden. Dit is helemaal het geval als je te maken hebt met een totalitair regime dat het bedriegen van de internationale gemeenschap onder de knie heeft gekregen. (...) Zelfs toen zij het meest indringende systeem van wapenbeheersing uitvoerden, misten de inspecteurs een hoop.''

Cheney noemt de overgelopen schoonzoon van Saddam die in 1995 informatie gaf over geheime Iraakse wapens, zoals het zenuwgas VX en raketprogrammma's. ,,Een terugkeer van inspecteurs [van de Verenigde Naties] zou geen enkele garantie bieden voor wat voor medewerking dan ook aan VN-resoluties. Integendeel, er is een groot gevaar dat het valse zekerheid zou geven dat Saddam op een of andere manier terug in zijn hok is. Ondertussen zou hij doorgaan met het beramen. (...) Saddam heeft al eerder massavernietigingswapens gebruikt, in de oorlog met Iran en tegen zijn eigen bevolking'', aldus Cheney.

Het gevaar is dat Saddam ,,dominantie nastreeft in het hele Midden-Oosten, greep wil krijgen op een groot deel van 's werelds energievoorraden, direct Amerika's bondgenoten in de regio wil bedreigen, en de Verenigde Staten of enig ander land wil onderwerpen aan nucleaire chantage. (...) Simpel gezegd: er is geen twijfel dat Saddam Hussein nu massavernietigingswapens heeft; er is geen twijfel dat hij ze verzamelt om ze te gebruiken tegen onze vrienden, tegen onze bondgenoten, en tegen ons.''

President Bush zal het Congres en de bondgenoten inlichten voordat hij besluit tot actie, verzekert Cheney. De president juicht het ,,debat'' dat nu ook in de VS losbarst toe, zegt hij, en heeft zijn veiligheidsadviseurs gevraagd ,,volledig deel te nemen'' aan de hoorzittingen die volgende maand in het Congres over deze kwestie worden gehouden.

Met een verwijzing naar de aanval op Pearl Harbor in 1941 zegt Cheney dat historici zich nog steeds afvragen hoe die tragedie voorkomen had kunnen worden. ,,Als de Verenigde Staten 9-11 [de aanslagen van 11 september] voor hadden kunnen zijn, hadden we dat zonder twijfel gedaan. En als we in staat zijn een andere nog meer verwoestende aanval te voorkomen, zullen we dat zeker doen. (...) Regimeverandering zal een flink aantal voordelen voor de regio brengen. (...) De wereld heeft in Afghanistan gezien dat Amerika niet optreedt om te veroveren maar om te bevrijden. (...) Met onze hulp kan Irak eens weer een grote natie zijn.''