Noorwegen verslikt zich in McAfrika

Over smaak valt niet te twisten. Maar in Noorwegen doen ze niet anders sedert snellehapreus McDonald's vorige week de McAfrika-burger introduceerde. Vorige week verschenen in de hoofdstad Oslo grote aanplakbiljetten die de lof zingen van de nieuwe burger. Volgens de reclamemakers ,,smaakt hij naar Afrika''.

Sindsdien is in de Noorse media een felle discussie ontstaan. Hulporganisaties als Norwegian Church Aid en het Noorse Rode Kruis bestempelden de lancering van de McAfrika als ,,smakeloos''. Hun kritiek richtte zich vooral op de timing: juist nu in Zuidelijk Afrika een grote hongersnood dreigt. Een van de organisaties deelde bij een vestiging van McDonald's de energierijke koekjes uit die altijd aan ondervoede kinderen worden verstrekt.

Maar McDonald's kreeg steun uit onverwachte hoek. African Youth in Norway, een club van Afrikaanse jongeren, zei dat de hulporganisaties niet zo moesten zeuren. Leider Lamisi Gurah noemde het ,,een verademing'' dat een bedrijf Afrika in verband brengt met het goede leven en lekker eten. Volgens Gurah wordt Afrika al genoeg met oorlog en andere ellende geassocieerd.

McDonald's heeft onmiddellijk verklaard dat het natuurlijk nooit de bedoeling was aanstoot te geven. Het bedrijf heeft het gisteren met de hulporganisaties op een akkoordje gegooid. Ze mogen in de vestigingen van McDonald's folders neerleggen en collectebussen plaatsen. Intussen gaat de reclamecampagne voor de McAfrika gewoon door. De suggestie van de hulporganisaties een percentage van de verkoop van de McAfrika voor voedselhulp aan Afrika te bestemmen, wees de onderneming beslist en vriendelijk af.