Nijs: regels tegen fraude onderwijs

Staatssecretaris Nijs (Onderwijs) scherpt de financiële regels in het beroeps- en hoger onderwijs aan om fraude met overheidssubsidie te bemoeilijken. Hogescholen en universiteiten moeten in de toekomst beter verantwoorden wat zij aan overheidsgeld krijgen en wat zij uit eigen investeringen verdienen. Bovendien komen er strengere regels voor het inschrijven voor bekostiging van studenten. Volgende maand zal Nijs dit voorstellen in de ministerraad. De accountantsdienst van het ministerie is bezig met een onderzoek naar mogelijk misbruik met bekostigingsregels bij vijftig instellingen. Dit naar aanleiding van een eerder accountantsonderzoek bij zes hogescholen, die volgens het ministerie ten onrechte bijna dertig miljoen euro aan subsidie hebben ontvangen.