Morgen verhoord: De wethouder

De enquêtecommissie bespreekt morgen de aanbestedingsprocedure rond de nieuw te bouwen metrolijn onder de Amsterdamse binnenstad, de Noord/Zuidlijn. Verhoord wordt onder meer de Amsterdamse VVD-wethouder G. Dales van financiën, de afgelopen jaren verantwoordelijk voor die procedure. Amsterdam heeft al geruime tijd vermoedens van prijsafspraken door meedingende bouwbedrijven, maar kan dat niet bewijzen. De mededingingsautoriteit NMa is vooralsnog weinig behulpzaam bij het napluizen van die vermoedens, is een klacht in Amsterdam. Met de aanbesteding van de Noord/Zuidlijn was oorspronkelijk een bedrag gemoeid van 1,1 miljard euro. Dit bedrag blijkt, deels door inflatie, deels door oplopende kosten, niet haalbaar. De kosten zouden al dichter in de buurt van 1,5 miljard liggen.

Verhoren 28 augustus:

10.00 uur: J.Bosch, namens de

gemeente bouwmanager van het project Noord/Zuidlijn.

12.00 uur: M. Kroezen, lid divisiedirectie Heijmans Beton- en Waterbouw bv.

14.15 uur: G. van der Wielen, manager bureau screening en bewakingsaanpak gemeente Amsterdam.

16.00 uur: G. Dales, wethouder gemeente Amsterdam.