`Miscommunicaties' en scheldpartijen bij LPF

Aankomend LPF-leider Wijnschenk heeft de grootste moeite incidenten in de fractie beheersbaar te houden. Een fractiestatuut moet uitkomst brengen.

Het was een kleinigheidje in het stof dat gisteren bij de LPF door de gangen van de Tweede Kamer dwarrelde: penningmeester Gerard van As miste het spoedberaad over het in opspraak geraakte Kamerlid Cor Eberhard. Van As was uitgenodigd voor twee uur, de anderen waren er al om half elf. Inclusief Harry Wijnschenk, de nieuwe fractievoorzitter die door de fractie boven Van As is verkozen om over vier dagen Mat Herben op te volgen.

Dus snorden gisteren de camera's: Van As had zich na die verkiezing op weinig vleiende wijze uitgelaten over Wijnschenk en diens kansen om de 26-koppige LPF-fractie voor komend zetelverlies te behoeden. Was hij gisteren expres op het verkeerde tijdstip uitgenodigd? ,,Nee hoor, het was gewoon miscommunicatie'', houdt scheidend fractievoorzitter Mat Herben na het spoedberaad vol op de drempel van zijn Kamer. Wijnschenk staat stil achter hem. De kwestie-Van As is echter nog niet uit beeld, zal later die dag blijken.

Ondertussen probeert het hoofdonderwerp van de dag, Cor Eberhard, weg te glippen. Hij weigert commentaar, terwijl Herben staat te vertellen dat Eberhard zojuist veertien dagen als fractielid op non-actief is gesteld. Eberhard is even geen woordvoerder ICT meer, zodat hij even de tijd heeft om een weerwoord te geven op berichten in het Algemeen Dagblad, dat hij twee veroordelingen aan zijn broek heeft en dat hij e-mailadressen en betalingsbestanden van Leefbaar Nederland heeft ontvreemd bij zijn overstap naar de LPF. Pijnlijk voor Eberhard: hij heeft immers ook bij de fractie opgegeven geen strafblad te hebben en heeft de diefstal van e-mailbestanden van LN al ontkend.

Later op de middag praat Eberhard wel. Hij ontkent opnieuw alles en kondigt aan te gaan overleggen met advocaat Spong over stappen tegen het AD om zijn naam te zuiveren. En er gaat een verhaaltje rondzingen in de LPF-gangen: Wijnschenk zou iets tegen Eberhard hebben omdat deze op Van As heeft gestemd als nieuwe fractievoorzitter.

Vanmorgen in het dagblad Trouw haalt Eberhard verder uit: Wijnschenk is een ,,flapdrol'' die hoogstpersoonlijk achter de verdachtmakingen aan zijn adres zit. ,,Hij was er al langer mee bezig. Hij mot me niet'', zegt Eberhard.

Hij wijdt uit over een aangifte die vroeger in Almere tegen hem is gedaan door de zoon van zijn overleden echtgenote wegens zijn omgang met de erfenis. Geseponeerd, zegt Eberhard, maar wel de oorzaak van de ellende. Want die zoon is sportfotograaf in Almere, en Wijnschenk is uitgever in Almere en heeft zijn beste vriend bij de politie. En Wijnschenk is nu bezig met een bijltjesdag in de LPF-fractie. Vandaar.

Vanmorgen gingen de mobieltjes weer dicht. Wijnschenk en Eberhard zijn net als andere fractieleden onbereikbaar. De fractie zit in overleg in de Tweede Kamer. Onderwerp: de rap uitdijende kwestie-Eberhard. Het snelle tempo waarmee de affaires en incidenten in de nieuwe partij onbeheersbaar worden is de permanente plaag van de LPF-fractie. Voorgenomen stiltes worden door partijgenoten steevast doorbroken, woeste uitspraken van individuele Kamerleden moeten worden teruggenomen, genuanceerd of afgeschoven op de pers. Gisterenavond stond fractie-oudste Jim Janssen van Raay klaar om zich via het tv-programma Nova te keren tegen het op non-actief stellen van Eberhard als woordvoerder: dat leek hem tegen de grondwet, zei hij meteen maar.

Wijnschenk verscheen ook op tv, en kondigde aan dat de LPF van zijn fractieleden gaat eisen dat zij expliciet afstand nemen van extreem-rechts en extreem-links. Die uitspraak is eigenlijk nog een reactie op de vorige affaire. Vorige week schorste de LPF immers een medewerker van het Kamerlid Van der Velden, J. Boiten, omdat die in 1986 en 1987 actief was in de later verboden extreem-rechtse partij CP'86.

Volgens Wijnschenk komt de eis van afstand nemen van extremistische groepen in een fractiestatuut te staan dat juristen nu op verzoek van het fractiebestuur aan het opstellen zijn. Zulke regels, die andere partijen ook wel hanteren, moeten Wijnschenk helpen de ,,weeffouten'' in de jonge partij recht te breien. Of Eberhard ook zo'n weeffout is? ,,Dat moet nog blijken'', zei Wijnschenk gisteren op de middag, en hij verzuchtte: ,,Ik hoop van niet.''