Miloševic: zorgen over gezondheid

De rechters van het Joegoslavië-tribunaal zijn ,,zeer bezorgd'' over de gezondheid van de Joegoslavische oud-president Slobodan Miloševic. Op de eerste dag na een maand zomerreces zei rechter Richard May dat de hartproblemen van de verdachte waarschijnlijk invloed gaat hebben op de procesduur.

De afgelopen weken is Miloševic intensief medisch onderzocht. De bevindingen zijn gerapporteerd aan de rechters van het VN-tribunaal. De komende dagen wordt een besluit genomen hoe het proces wordt voortgezet.

Op uitnodiging van de aanklagers deden gisteren twee leden van het Kosovo Bevrijdingsleger UÇK hun verhaal. Van Muharrem Dashi kregen de rechters een schriftelijke getuigenis. De aanklagers kiezen voor deze methode om tempo te maken. Eventuele onduidelijkheden in de verklaring kunnen de aanklagers ophelderen door vragen te stellen aan de getuige, maar dat gebeurde gisteren niet.

In het kruisverhoor beproefde een gezond ogende Miloševic zijn inmiddels klassieke manier van ondervragen. Hij probeert aan te tonen dat het Servisch ingrijpen in Kosovo een reactie is op agressie van de etnische Albanezen van het UÇK tegen de Serviërs.

De tweede getuige, Sadik Xhenajli, werd uitgebreid door de aanklagers ondervraagd over een massa-executie van Kosovo-Albanezen in het dorp Izbica op 28 maart 1999, enkele dagen na het begin van de Kosovo-oorlog. Xhemajli beschreef hoe Servische militairen en politieagenten 127 mannen, onder wie verstandelijk en lichamelijk gehandicapten, neerschoten. ,,Ik zag hoe 39 mensen werden geëxecuteerd. Ouderen en gehandicapten, mensen met wandelstokken'', aldus Xhemajli. De vrouwen en kinderen werden in een konvooi naar Albanië gestuurd.

Miloševic stelde de ,,NATO-agressie'' aan de kaak. Video-beelden van Izbica kwalificeerde hij op voorhand als ,,vervalsingen''.