LPF-staatssecretaris

In haar column `Staatssecretaris' in NRC Handelsblad van 23 augustus beschrijft Margo Trappenburg het beleidsterrein voor de nog aan te stellen LPF-staatssecretaris voor Gezin en emancipatie.

Wat opvalt is dat Trappenburg zonder uitzondering spreekt van een functionaris van het vrouwelijk geslacht (de `buurvrouwen' van Hoogendijk, `bewindsvrouw' en `LPF-politica').

Kennelijk ligt het bij Trappenburg voor de hand dat iemand die het staatssecretariaat voor `Gezin en emancipatie' voert/gaat voeren niet anders dan een vrouw kan zijn. Alsof gezins- en emancipatiezaken uitsluitend op het vrouwelijk deel der natie betrekking (zouden moeten) hebben.

Een eenzijdige en juist met betrekking tot dit onderwerp een weinig emancipatoire gedachtegang.

De kwaliteit van de persoon en niet het geslacht dient het selectiecriterium bij functies te zijn.